40% av den svenska försäljningen av kosttillskott sker via e-handeln

Svensk Egenvård presenterar 2023 års försäljningssiffror för egenvårdsmarknaden tillsammans med Euromonitor International. Siffrorna visar på en stadig tillväxt i samtliga kategorier men Sverige är långt efter Finlands försäljningssiffror. I Sverige är det sportnutritionen som växer snabbast. För frågor och kommentarer kontakta: mats@svenskegenvard.se

Nyheter & Pressmeddelanden

Varmt välkommen på höstens utbildning i grundläggande HACCP. Utbildningen äger rum online via Microsoft Teams och pågår under två förmiddagar

Den 16 juni klockan 10.00-11.30 äger nästa hållbarhetsmöte rum online. Alla medlemmar som vill är varmt välkomna att delta på

Den 23 maj ägde Svensk Egenvårds årsstämma rum på Klara Strand i Stockholm. På stämman valdes ny styrelse för det

Livsmedelsverket backar från sitt förslag om att införa maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige.• Det är med stor glädje

INFORMATION OCH KUNSKAP

Vad vill du veta mer om?

1

Regulatoriskt

Hos Svensk Egenvård finns regulatoriska experter inom nutrition och farmaci. Vi kan lagstiftningen, regeltillämpningen och vet även vilka regulatoriska förändringar som kommer att ske de kommande åren.

2

Publikationer

Svensk Egenvård förmedlar information om egenvårdsbranschen till myndigheter, media och medlemsföretag.

3

Om oss

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen.
Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information.

OM SVENSK EGENVÅRD

Svensk Egenvård - Vi är till för dig

Sedan 1973 har vårt uppdrag varit att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. 

Tiderna förändras men uppdraget består.
Idag finns fler lagar, produkter och försäljningskanaler än någonsin tidigare.

Försäljningsstatistik

Svensk Egenvård sammanställer årligen försäljningsstatistik över den svenska egenvårdsmarknaden. Statistiken tas fram i samarbete med Euromonitor International och är den enda tillgängliga statistik som omfattar samtliga försäljningsställen.

Marknadsföring

Svensk Egenvård har i samarbete med experter på marknadsrätt och kommunikation gett ut en handbok för marknadsföring. Boken innehåller även en översikt av de lagar och regler man måste känna till för sin reklam- och PR-kampanj.

Bli Medlem

Svensk Egenvård bevakar era intressen som företag på den svenska marknaden. Som medlem blir ert företag en del av ett aktivt och unikt nätverk. Ni får också tillgång till en mängd tjänster, produkter, rabatter och möjligheter.

Kalendarium

Detta händer hos Svensk Egenvård

Start: 9 februari, 2024

Nu kommer ytterligare en chans att få en presentation av den nya branschriktlinjen för kosttillskott. De nationella branschriktlinjerna är branschens

Start: 13 mars, 2024

Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter I mars är det dags för vår populära utbildning om märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter!