INFORMATION OCH KUNSKAP

Vad vill du veta mer om?

Regulatoriskt

Hos Svensk Egenvård finns regulatoriska experter inom nutrition och farmaci. Vi kan lagstiftningen, regeltillämpningen och vet även vilka regulatoriska förändringar som kommer att ske de kommande åren.

Svensk Egenvård har en pågående dialog med Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och kommunernas livsmedelskontroll. Vår regulatoriska vägledning sträcker sig från vad som förväntas ske inom den Europeiska Unionen på fem års sikt till hur man ska kommunicera med den lokala livsmedelsinspektören....

Regulatoriskt

Information

Svensk Egenvård förmedlar information om egenvårdsbranschen till myndigheter, media och medlemsföretag.

Svensk Egenvård sammanställer årligen statistik över försäljningen i Sverige. Vi producerar och sprider de riktlinjer och lagar som finns för branschen. Vi följer den internationella utvecklingen i branschen och sprider kunskap om hälsa och innovationer.
En huvuduppgift för Svensk Egenvård är att förse media och makthavare med fakta. Vi bemöter och korrigerar regelmässigt felaktiga påståenden....

Information

Om oss

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Vi samlar 75 procent av leverantörerna av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information.
Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe....

Om oss

OM SVENSK EGENVÅRD

Svensk Egenvård - Vi är till för dig

Sedan 1973 har vårt uppdrag varit att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Tiderna förändras men uppdraget består. Idag finns fler lagar, produkter och försäljningskanaler än någonsin tidigare.

Försäljningsstatistik

Svensk Egenvård sammanställer årligen försäljningsstatistik över den svenska egenvårdsmarknaden. Statistiken tas fram i samarbete med Euromonitor International och är den enda tillgängliga statistik som omfattar samtliga försäljningsställen.

Marknadsföring

Svensk Egenvård har i samarbete med experter på marknadsrätt och kommunikation gett ut en handbok för marknadsföring. Boken innehåller även en översikt av de lagar och regler man måste känna till för sin reklam- och PR-kampanj.

Bli medlem

Svensk Egenvård bevakar era intressen som företag på den svenska marknaden. Som medlem blir ert företag en del av ett aktivt och unikt nätverk. Ni får också tillgång till en mängd tjänster, produkter, rabatter och möjligheter.

KALENDARIUM

Utbildningar, mässor och möten

Vi informerar om att alla Svensk Egenvårds sammankomster är tillsvidare virtuella på grund av rådande situation och coronaviruset.