25 november 2022 - Utbildning

8 december – Webinar om hållbarhet med Förpackningsinsamlingen FTI 

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta på Webinar om Hållbarhet den 8 december kl. 10:00 – 11:30. På webinariet medverkar Malin Malmberg och Anssi Lehteva från Förpackningsinsamlingen FTI. FTI ansvarar för återvinningsstationer över hela landet där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.
Webininariet vänder sig till alla företag, även de som redan är anslutna till FTI.

I Sverige har vi ett lagstadgat producentansvar för förpackningar sedan 1994. Företag som använder en förpackning för att exempelvis skydda, presentera eller underlätta transporter har bland annat ett ansvar för att förpackningar som sätts på den svenska marknaden samlas in och kan återvinnas.

På webinariet den 8 december berättar Malin Malmberg och Annsi Lehteva om:

• Producentansvar – rådande och kommande lagstiftning
• Hållbara förpackningar – design för papper-, glas-, plast- och metallförpackningar.
• Tips & goda råd

Webinariet äger rum online via Microsoft Teams och är kostnadsfritt. Har du frågor om exempelvis lagstiftning eller hållbara förpackningar får du gärna skicka in dessa i samband med din anmälan.

Webinar om Hållbarhet
Datum: 8 december
Tid: 10:00 – 11:30

För att du ska få en länkinbjudan innan behöver vi få din anmälan senast den 6 december. Välkommen med anmälan till ann@svenskegenvard.se