Äldre som styrketränar kan bromsa demensutveckling 19/24

Facebook
Twitter
LinkedIn

Äldre som styrketränar kan bromsa demensutveckling 19/24

Fler artiklar

Alla medlemmar är välkomna till höstens regionmöten som äger rum i tre städer i november. På agendan är bland annat CBD-produkter, om maxgränser och om kosttillskott och hälsosamma livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer

Nyligen granskade Plus tillsynen av kosttillskott. Det här gäller för gränsvärden för vitaminer. I Plus den 20 oktober granskades tillsynen av kosttillskott som sköts av landets kommuner. I reportaget togs ett preparat som fått saluförbud på grund av för höga halter av vitaminet B6 som exempel. Noterbart är att två liknande preparat fått sitt saluförbud […]

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag som säljer tillskott och livsmedel för en hälsosam livsstil och välbefinnande. Våra 80 medlemsföretag säljer även växtbaserade läkemedel för att förebygga, lindra eller bota milda sjukdomstillstånd. Medlemmarna i Svensk Egenvård är föredömen på den svenska marknaden och våra branschriktlinjer är riktlinjer för hela branschen. Svensk Egenvård har regelbundna möten […]