Bli medlem

Bli Medlem

Bli medlem i branschorganisationen för leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskning, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden.

Svensk Egenvård har täta kontakter med politiker, media och beslutsfattare för att sprida kunskap och förståelse för egenvårdsbranschen. Utan en stark och kunnig motpart kommer regelverken stramas åt och det kommer bli svårare sälja egenvårdsprodukter. Vi har regelbundna möten med Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och de kommunala miljökontoren. Vi verkar även inom EU genom den europeiska samarbetsorganisationen Food Supplements Europe. Svensk Egenvård bevakar era intressen. Som medlem blir ert företag en del av ett aktivt och unikt nätverk. Ni får också tillgång till en mängd tjänster, produkter, rabatter och möjligheter.

Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskning, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge medlemsföretagen stöd och information. Vi står också bakom Sveriges enda certifiering för företag inom egenvårdsbranschen Certified for self-care. Som medlem har du tillgång till en mängd tjänster och produkter, rabatter och möjligheter.

Detta ingår i medlemsskapet:

Ansökan skickas in tillsammans med de etiska regler som Svensk Egenvårds medlemmar följer.