Dom i förvaltningsrätten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dom i förvaltningsrätten:

EFSA:s referensvärden för vitaminer och mineraler kan inte användas som maxgränser i Sverige

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att upphäva Gävle kommuns beslut att belägga vitamin B6 produkter med saluförbud. De konstaterar att ”det är ostridigt i målet att det i varken svensk eller unionsrättslig lagstiftning finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler.”

Detta överensstämmer med vad den svenska branschorganisationen Svensk Egenvård anser. Sverige har inga lagstadgade maxgränser utan det är upp till livsmedelsproducenten att ta ansvar för att produkten uppfyller alla säkerhetskrav.

  • Att sätta en övre gräns på 25 mg per dag för vitamin B6 saknar vetenskapligt stöd. Det är glädjande att det nu också saknar rättsligt stöd, säger Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson i en kommentar till domslutet.
  • Domen visar tydligt att det inte är förenligt med EU-rätten att en kommun meddelar ingripande beslut mot företagen utan stöd i lag och utan utredning, säger advokat Katarina Ladenfors från MarLaw som företrätt företaget Great Earth i förhandlingarna.

För kontakt:
Mats Nilsson 08-545 411 64 alt. mats@svenskegenvard.se
Katarina Ladenfors 08-23 07 35 alt. katarina.ladenfors@marlaw.se

EFSA är den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten.

Läs domen i sin helhet här.

Fler artiklar

Alla medlemmar är varmt välkomna att delta på Webinar om Hållbarhet den 8 december kl. 10:00 – 11:30. På webinariet medverkar Malin Malmberg och Anssi Lehteva från Förpackningsinsamlingen FTI. FTI ansvarar för återvinningsstationer över hela landet där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning. Webininariet vänder sig till alla företag, även de som redan är […]

Alla medlemmar är välkomna till höstens regionmöten som äger rum i tre städer i november. På agendan är bland annat CBD-produkter, om maxgränser och om kosttillskott och hälsosamma livsmedel ur ett hållbarhetsperspektiv. Läs mer

Den 12 maj äger utbildning i Grundläggande märkning rum online. Utbildningen äger rum via Microsoft Teams klockan 10:00 – 12:00. Alla medlemmar hälsas välkomna att delta på utbildningen som är kostnadsfri. Webinariet passar främst den som är ny på området märkning av livsmedel och kosttillskott men kan också vara relevant för den som vill uppdatera […]