Facebook
Twitter
LinkedIn

Egenvårdsgruppen söker fler deltagare

Egenvårdsgruppens medlemmar arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen. Personer inom alla områden, exempelvis marknadsföring, regulatoriskt, produktutveckling m.m behövs och är välkomna att delta i gruppen.

Genom att egenvårdsgruppen diskuterar olika framtida scenarier och ibland bildar mindre arbetsgrupper är vår möjlighet att påverka myndigheter och sammanslutningar stor samtidigt som Svensk Egenvårds varumärke stärks.

Gruppen är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Vi träffas tre till fyra gånger per år och gruppens medlemmar bestämmer vad som behandlas på respektive möte.

Nästa möte äger rum den 26 april i Stockholm, läs agendan här.

Välkommen att anmäla ditt intresse till Yanina Taynard, yanina@svenskegenvard.se

 

Fler artiklar

Svensk Egenvårds uppdaterade version av branschriktlinjen för kosttillskott är nu publicerad. Branschriktlinjen ska ses som branschens sammanställning och tolkning av rådande livsmedelslagstiftning. Den här branschriktlinjen är tänkt att användas av företag som importerar, tillverkar, förpackar, distribuerar, säljer eller på annat sätt hanterar råvaror och ingredienser i framställningen av kosttillskott innan de når slutkonsument....

Under årsmötet valdes en ny styrelse för perioden 2016 – 2017. Detta är Svensk Egenvårds nya styrelse: Ordförande Ingrid Atteryd Heiman, omval Ledamöter Per Hartman, Orkla, nyval Jonny Hoffman, Bringwell, nyval Vibeke Hoff Norbye, Sana Pharma Group, nyval Zarah Wahlberg, Gymgrossisten, nyval Eleonor Dahllöw, Carls-Bergh Pharma, omval Fredrika Gullfot, Simris Alg, omval Ylva Tamner,...

mellan D-vitaminnivåer och hjärtproblem Brist på D-vitamin kan inte bara resultera i ett skört skelett….Den senaste studien på det viktiga D-vitaminet visar vilka nivåer av vitaminer som bör anses s… Källa: Kurera Source: Nyheter för Svensk Egenvård

...