Farligt förslag som leder till sämre konsumentskydd

Facebook
Twitter
LinkedIn

Farligt förslag som leder till sämre konsumentskydd

Livsmedelsverket föreslår idag att Sverige ska införa nationella maxgränser för vitaminer och mineraler. De flesta länder gör precis tvärtom och EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen underkänt liknande lagstiftning i andra länder. Förslaget är på många sätt förvånande och branschen beklagar Livsmedelsverkets ställningstagande.

– Förslaget är ett dråpslag emot den svenska branschen. Flera företag hotas nu av nedläggning.

– Förslaget innebär försämrat konsumentskydd. Svenska konsumenter känner en trygghet i att handla svenska produkter och kommer nu hänvisas till utländska handelsplatser där kontrollen i många fall är obefintlig.

– Svensk Egenvård kommer sammanställa remissvar där vi belyser effekterna för såväl bransch som konsumenter. Vår förhoppning är att förslaget aldrig blir verklighet.

För kommentarer och mer information:

Mats Nilsson
VD Branschorganisationen Svensk Egenvård
mats@svenskegenvard.se
0768/25 94 50

Fler artiklar

Boka redan nu upp datum för intressanta händelser i vår. Den 6 februari hålls en kunskapsgivande dag som bland annat kommer att handla om import av kosttillskott. Den 14 mars kommer en utbildningsdag om marknadsföring och kosttillskott att hållas. Senare i vår återkommer också grundkurs i HACCP. Alla utbildningar äger rum i Stockholm. Läs mer […]

Svensk Egenvård erbjuder tjänsten märkningsbedömning för alla leverantörer av egenvårdsprodukter. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad ”second opinion” av den produktmärkning som företaget gjort. I tjänsten får företaget feedback på när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att […]

Den 14 mars hålls utbildningen ”Marknadsföring livsmedel – kosttillskott, sportprodukter och hälsosamma livsmedel”. Kursen vänder sig till dig som är relativt ny på området samt till dig som redan har gått tidigare marknadsföringsutbildningar. Läs mer om kursen här