Inbjudan till grundkurs i HACCP 10 oktober

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inbjudan till grundkurs i HACCP 10 oktober

Välkommen till höstens tillfälle att gå grundkurs i HACCP. Kursen äger rum den 10 oktober kl. 09.30 – 17:00 i Stockholm.

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points (riskanalys och kritiska styrpunkter) och är ett system som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel/kosttillskott ska vara säkra för konsumenten. Idag ställs allt större krav på att företags produkter skall vara garanterat säkra till konsument och den som bedriver verksamhet inom området livsmedel/kosttillskott ansvarar själv för att regler som styr verksamheten följs.
Läs mer

Fler artiklar

Den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe har låtit IPSOS undersöka EU-medborgarnas inställning till och användning av kosttillskott. 13 200 konsumenter från 14 EU-länder, varav 1 000 svenskar, besvarade frågorna. 88% av de tillfrågade har någon gång använt kosttillskott. 93% av dessa har använt kosttillskott det senaste året. Det vanligaste kosttillskottet i Europa det senaste året är D-vitamin […]

Connect som är en speciell kombination av fettsyror, vitaminer och andra näringsämnen. Första gången…… Källa: Göteborgs Universitet Source: From Notified

D-vitaminets dag den 22 september har införts för att upplysa människor om vikten av att upprätthålla bra D-vitaminnivåer året om. Då vitaminet spelar en väsentlig roll för bland annat immunförsvaret, hormonreglering och benhälsan, är det viktigt att alla människor får mer kunskap och intar vitaminet i tillräcklig mängd för att bibehålla god hälsa. Läs artikel […]