Information

Svensk Egenvård förmedlar information om egenvårdsbranschen till myndigheter, media och medlemsföretag.

Svensk Egenvård sammanställer årligen statistik över försäljningen i Sverige. Vi producerar och sprider de riktlinjer och lagar som finns för branschen. Vi följer den internationella utvecklingen i branschen och sprider kunskap om hälsa och innovationer.

En huvuduppgift för Svensk Egenvård är att förse media och makthavare med fakta. Vi bemöter och korrigerar regelmässigt felaktiga påståenden.

Egenvårdsbranschen

Här hittar du vilka produktkategorier som ingår i egenvårdsbranschen....

Egenvårdsbranschen

Försäljningsstatistik

Här hittar du aktuell försäljningsstatistik av egenvårdsprodukter i Sverige....

Försäljningsstatistik

Publikationer

Här hittar du de böcker som Svensk Egenvård har till försäljning....

Publikationer