Egenvårdsbranschen

Egenvårdsbranschen består av flera produktkategorier. Gemensamt för dem alla är att de består av hälsosamma näringstillskott som bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Kosttillskott

Livsmedel avsedda att komplettera en normal kost. De innehåller vanligtvis vitaminer, mineralämnen, fibrer, fettsyror eller olika örtpreparat. Kosttillskott intas i små uppmätta mängder och tillhandahålls i avdelade doser. De förpackas i form av kapslar, pastiller, tabletter, piller, portionspåsar med pulver, ampuller med vätska, droppflaskor etc. Produkter som enligt läkemedelslagen klassificeras som läkemedel är inte kosttillskott.

Sportnutrition

Samlingsnamn för livsmedel som är avsedda att ätas eller drickas i samband med mycket krävande muskelarbete som idrottande och kan indelas i följande grupperingar;
• Kolhydratrika energiprodukter som ger extra energi före och efter intensiv träning.
• Kolhydrat- elektrolytlösningar som återställer vätske-, salt- och sockerbalansen.
• Proteinbaserade produkter som till exempel i kombination med kolhydraterhjälper kroppen att återhämta sig efter intensiv träning, t.ex. proteinpulver, gainers.

Viktminskningsprodukter

Livsmedel som ersätter all kost eller delar av kosten under en dag. I kategorin ingår både livsmedel med lågt energiinnehåll (LCD) och livsmedel med mycket lågt energiinnehåll (VLCD).

Naturläkemedel (NLM)

Läkemedel vars verksamma beståndsdelar utgörs av en djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. De är receptfria och avsedda för egenvård vilket innebär att de ska användas vid enklare besvär som inte kräver läkarbehandling. Indikationen för naturläkemedel baseras på välbeprövad inhemsk tradition. Naturläkemedel ska godkännas av Läkemedelsverket innan de får säljas och uppfyller de grundläggande kraven i läkemedelslagstiftningen.

Växtbaserade läkemedel (VBL)

Läkemedel där den verksamma beståndsdelen uteslutande utgörs av växtbaserade material eller växtbaserade beredningar. VBL ska godkännas av Läkemedelsverket innan försäljning. Det ställs samma krav vid godkännande av VBL som för konventionella läkemedel. VBL kan vara både receptfria och receptbelagda.

Traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL)

Läkemedel där de aktiva komponenterna utgörs av växtmaterial. Indikationerna grundar sig här uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. TVBL har samma kvalitetskrav som konventionella läkemedel och ska genomgå registrering hos Läkemedelsverket innan de får säljas. TVBL säljs i på apotek och i dagligvaruhandeln som receptfria produkter.

Medicintekniska produkter utgör ett brett område produkter som används bland annat för att diagnosticera, övervaka, lindra, förebygga eller behandla sjukdom. De skiljer sig från läkemedel genom att de uppnår sin effekt på annat sätt än genom farmakologiska, metaboliska eller immunologiska medel.

Medicintekniska produkter

I Svensk Egenvårds bevakningsområde ingår kosttillskottslika medicintekniska produkter samt produkter som appliceras lokalt på slemhinnor (t.ex. mun, näsa, svalg, ögon, underliv) och är avsedda att skydda slemhinnorna från virus, bakterier eller irriterande ämnen genom att skapa en skyddande hinna.

Hälsosamma livsmedel

Med hälsosamma livsmedel avser vi dels näringstäta livsmedel som ofta benämns som ”superfoods”. Till denna kategori hör livsmedel som chiafrön, algpulver (t.ex. spirulina), bärpulver, vetegräs, smoothies, torkade bär (t.ex. gojibär, blåbär och mullbär), nötter och frön.

I denna kategori inkluderar vi även andra typer av hälsosamma livsmedel som inte omfattas av kategorierna ovan. En sådan kategori är livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP).