Våra böcker

Svensk Egenvård tar fram branschens riktlinjer i samarbete med de svenska myndigheterna. Dessutom tas handböcker fram för att kunna marknadsföra egenvårdsprodukter och använda sig av hälsopåståenden. Du kan ladda ned branschriktlinjerna genom att klicka på länkarna. En del av publikationerna går att beställa i tryckt format.


Branschriktlinjer

Livsmedelslagstiftningen beskriver ofta en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men det blir samtidigt svårare för livsmedelsföretagen att veta vilket som är det bästa sättet att uppnå lagstiftningens krav. De nationella branschriktlinjerna är branschens egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. ”Säkra kosttillskott till konsument” och ”Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument” syftar till att tolka lagstiftningen och ger vägledning i hur företagen ska uppnå gällande lagkrav.

Branschriktlinjerna finns i tryckt format att beställa. Branschriktlinjerna kan laddas ned från Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webbplatser.

400 kr exkl. moms för medlemmar (BR Säkra kosttillskott till konsument).
300 kr exkl. moms för medlemmar (spiralbunden, BR Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument).
1 200 kr exkl. moms för icke medlemmar.

Beställ Säkra kosttillskott till konsument
Beställ Säkra sport- och viktminskningsprodukter

Ladda ned Säkra kosttillskott till konsument pdf
Ladda ned Säkra sport- och viktminskningsprodukter pdf

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/sakra-kosttillskott-2014framsida-hemsida-200x250.jpghttps://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2019/09/framsidabr-sport-viktminskning-2019-200x250.jpg

Praktisk Guide

Praktisk Guide ska uppdateras till en ny version. Den senaste versionen är från 2014 och säljs inte längre.

Boken Praktisk Guide är framtagen för att underlätta för kosttillskottsaktörer att använda närings- och hälsopåståenden enligt förordningens regler. Guiden riktar in sig på hur man som företag praktiskt kan använda sig av hälsopåståenden i ett kommersiellt sammanhang och använda sig av de möjligheter som lagstiftningen tillåter.

 

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/sepraktisk-guide-framsida-2014-200x250.jpg

Marknadsföring av egenvårdsprodukter

2019 års upplaga är slutsåld! 

Nu ska 2019-års version av handboken Att marknadsföra egenvårdsprodukter uppdateras. Information om när den nya handboken är färdig kommer att läggas här.

Att marknadsföra egenvårdsprodukter är en handbok för dig som ska kommunicera egenvård på den svenska marknaden. Handboken ger tips och råd, samt en översikt av de lagar och regler en marknadsförare måste känna till och ta hänsyn till i reklam- och PR-kampanjer.

Marknadsföringslagstiftningen för livsmedel, dit dessa egenvårdsprodukter räknas, kan upplevas komplicerad och därför bli ett hinder för kreativiteten. Vår förhoppning är att guiden ger läsaren känslan av att mycket ändå är möjligt trots regeldjungeln.

Handboken är framtagen av Svensk Egenvård i samarbete med experter på marknadsrätt samt kommunikation av läkemedel och livsmedel.

 

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2019/03/marknadsforinghandbok2019-e1553604310244-200x250.jpg