Facebook
Twitter
LinkedIn

Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning.
Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag.
Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO19011:2002).
Utbildningen omfattar 1 dag och är tänkt som en fördjupning i hur man upprätthåller sitt HACCP system med fokus på verifiering som revisioner. Kursen ska vara praktiskt inriktad i så stor utsträckning som möjligt där revisionsdelen genomförs genom förberedelser, intervjuer, metoder för stickprov samt kontroll av kritiska punkter.

• Introduktion till revisioner och leverantörsbedömning
• Revisorn och revisorsegenskaper
• Krav på internrevision och leverantörsbedömning i Branschriktlinjerna
• Revisionsplanering
• Revisionsteknik
• Utarbeta, godkänna och distribuera revisionsdokument
• Grupparbeten i standardkraven, revisionsteknik samt revisionsrapportering
• Skriftlig examen

För frågor om innehållet samt för anmälan kontakta ann@svenskegenvard.se

Till kalendariet

Fler artiklar

Svensk Egenvård och Euromonitor presenterar 2016 års försäljningsstatistik. Detta är den enda heltäckande statistik över kosttillskott, sportnutrition, växtbaserade läkemedel och viktminskningsprodukter som sammanställs i Sverige. Statistiken omfattar alla försäljningskanaler. – Statistiken visar att svenska konsumenterna fortsatt föredrar de traditionella varumärkena. De svenska företagen står mycket starka trots en växande internationell konkurrens, säger Svensk...

Ladda ned försäljningsstatistik-2019 här. Svensk Egenvård och Euromonitor International redovisar försäljningsstatistiken för den svenska egenvårdsmarknaden 2019. Statistiken omfattar all försäljning av kosttillskott, vitaminer, viktminskningsprodukter, växtbaserade läkemedel och sportnutrition på den svenska marknaden. Tre av de fyra kategorier som som redovisas växer med cirka 4 procent under 2019. Kategorin viktkontroll har minskat i flera år men...

Svensk Egenvård skriver replik till artikel i Västerbottens Folkblad som innehöll grundlösa påståenden om vad kosttillskott innehåller och hur de marknadsförs. Läs artikeln här

...