Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Facebook
Twitter
LinkedIn

Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning.
Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag.
Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO19011:2002).
Utbildningen omfattar 1 dag och är tänkt som en fördjupning i hur man upprätthåller sitt HACCP system med fokus på verifiering som revisioner. Kursen ska vara praktiskt inriktad i så stor utsträckning som möjligt där revisionsdelen genomförs genom förberedelser, intervjuer, metoder för stickprov samt kontroll av kritiska punkter.

• Introduktion till revisioner och leverantörsbedömning
• Revisorn och revisorsegenskaper
• Krav på internrevision och leverantörsbedömning i Branschriktlinjerna
• Revisionsplanering
• Revisionsteknik
• Utarbeta, godkänna och distribuera revisionsdokument
• Grupparbeten i standardkraven, revisionsteknik samt revisionsrapportering
• Skriftlig examen

För frågor om innehållet samt för anmälan kontakta ann@svenskegenvard.se

Till kalendariet

Fler artiklar

Kosttillskott av vegetabiliskt ursprung är oftast säkra. Det visade en riskprofil från det finska Livsmedelsverkets enhet för riskbedömning där 30 växtslag som används i kosttillskott av vegetabiliskt ursprung ingick, varav nio växtslag studerades närmare. Läs hela nyheten på Cision News

Den 23 oktober är alla medlemmar välkomna till webinariet ”What´s happening in Europe”. Patrick Coppens från den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe i Bryssel kommer att tala om aktuella frågor och vad som är på gång inom EU. Läs mer och anmäl dig här

Medlemmar hälsas välkomna på webinar ”Hälsosamma livsmedel på export” den 4 juni. Business Sweden kommer att presentera satsningar som gör för export av hälsosamma livsmedel. Läs mer