Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Facebook
Twitter
LinkedIn

Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning.
Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag.
Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO19011:2002).
Utbildningen omfattar 1 dag och är tänkt som en fördjupning i hur man upprätthåller sitt HACCP system med fokus på verifiering som revisioner. Kursen ska vara praktiskt inriktad i så stor utsträckning som möjligt där revisionsdelen genomförs genom förberedelser, intervjuer, metoder för stickprov samt kontroll av kritiska punkter.

• Introduktion till revisioner och leverantörsbedömning
• Revisorn och revisorsegenskaper
• Krav på internrevision och leverantörsbedömning i Branschriktlinjerna
• Revisionsplanering
• Revisionsteknik
• Utarbeta, godkänna och distribuera revisionsdokument
• Grupparbeten i standardkraven, revisionsteknik samt revisionsrapportering
• Skriftlig examen

För frågor om innehållet samt för anmälan kontakta ann@svenskegenvard.se

Till kalendariet

Fler artiklar

Blåbäret kan ha en roll i vården av hjärtinfarktspatienter. Det indikerar den första randomiserade studien på området. Läs nyheten på Dagens Medicin

Termen probiotika har inom EU inte kunnat användas i märkning eller marknadsföring av kosttillskott sedan närings- och hälsopåståendeförordningen trädde ikraft. Detta har haft en negativ påverkan på industrin och konsumenter i EU:s medlemsstater. T.ex. kan svenska företag som producerar produkter och säljer på svenska marknaden inte konkurrera på samma villkor med produkter som kommer från […]

Den 2 september kl. 10:00 – 12:00 äger ett intressant forskningswebinar rum för medlemmar i Svensk Egenvård. Anna Furuby, Annika Krona och Johan Lindberg från forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) medverkar i webinariet. Läs mer