Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Facebook
Twitter
LinkedIn

Internrevision & leverantörsbedömning 29 september

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning.
Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag.
Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO19011:2002).
Utbildningen omfattar 1 dag och är tänkt som en fördjupning i hur man upprätthåller sitt HACCP system med fokus på verifiering som revisioner. Kursen ska vara praktiskt inriktad i så stor utsträckning som möjligt där revisionsdelen genomförs genom förberedelser, intervjuer, metoder för stickprov samt kontroll av kritiska punkter.

• Introduktion till revisioner och leverantörsbedömning
• Revisorn och revisorsegenskaper
• Krav på internrevision och leverantörsbedömning i Branschriktlinjerna
• Revisionsplanering
• Revisionsteknik
• Utarbeta, godkänna och distribuera revisionsdokument
• Grupparbeten i standardkraven, revisionsteknik samt revisionsrapportering
• Skriftlig examen

För frågor om innehållet samt för anmälan kontakta ann@svenskegenvard.se

Till kalendariet

Fler artiklar

Boka redan nu upp datumen för vårens kommande utbildningar och seminarier. Den 6 februari hålls i Stockholm en kunskapsgivande dag som handlar om import av kosttillskott. Den 14 mars är det dags för en heldag om marknadsföring och kosttillskott. Det är en av våra återkommande och uppskattade utbildningar som görs i samarbete med Advokatfirman MarLaw. […]

Välkommen att anmäla till höstens onlineutbildning i Grundläggande HACCP som äger rum under två förmiddagar den 26-27 oktober. Utbildningen vänder sig till dig som är importör eller tillverkare och arbetar exempelvis inom produktion, inköp, produktutveckling och kvalitet med livsmedel/kosttillskott. Läs mer

Den 2 september kl. 10:00 – 12:00 äger ett intressant forskningswebinar rum för medlemmar i Svensk Egenvård. Anna Furuby, Annika Krona och Johan Lindberg från forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) medverkar i webinariet. Läs mer