Kalendarium våren 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kalendarium våren 2023

Se kalendarium för vårens alla möten, webinar och utbildningar här.

Under våren kommer kalendariet att uppdateras med fler datum för webinar och möten.

2 februari – Styrelsemöte
31 januari – Möte med Sportgruppen
7 februari – Möte med Egenvårdsgruppen
16 mars – Möte med Läkemedelsverket
23 mars – Utbildning; Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter, Del 1
30 mars – Utbildning; Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter, Del 2
30 mars – Styrelsemöte
20 april – Möte med Livsmedelsverket
April/Maj – Utbildning; Grundläggande märkning
27 april – Möte med LRQA
22 maj – Styrelsemöte
23 maj – Årsmöte
16 juni – Webinar om hållbarhet

Fler artiklar

Livsmedelsverkets förslag om maxgränser för vitaminer och mineraler skulle innebära att svenska företag läggs ned och konsumentskyddet försämras. Det skriver Mats Nilsson, vd för branschorganisationen Svensk Egenvård. Livsmedelsverket föreslår nu införandet av nationella maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige. Man gör detta samtidigt som de flesta EU-länder gör precis tvärtom och avvecklar sina maxgränser. […]

SVT Plus sände den 20 oktober ett inslag där de på sedvanligt vis väljer att svärta ned den svenska kosttillskottsbranschen. Ett par direkta felaktigheter förekom i inslaget, exempel ges nedan. Låt oss dock inledningsvis poängtera att vi delar uppfattningen att den svenska livsmedelskontrollen borde vara enhetlig för hela Sverige. Detta kräver en gemensam tillsynsmyndighet och […]

Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, bör göra en ny vetenskaplig granskning av hur socker påverkar hälsan. Det anser myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge. Orsaken är att det finns ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och typ-2-diabetes. Läs pressmeddelandet