21 december 2022 - Nyheter

Kalendarium våren 2023

Se kalendarium för vårens alla möten, webinar och utbildningar här.

Under våren kommer kalendariet att uppdateras med fler datum för webinar och möten.

2 februari – Styrelsemöte
31 januari – Möte med Sportgruppen
7 februari – Möte med Egenvårdsgruppen
16 mars – Möte med Läkemedelsverket
23 mars – Utbildning; Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter, Del 1
30 mars – Utbildning; Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter, Del 2
30 mars – Styrelsemöte
20 april – Möte med Livsmedelsverket
April/Maj – Utbildning; Grundläggande märkning
27 april – Möte med LRQA
22 maj – Styrelsemöte
23 maj – Årsmöte
16 juni – Webinar om hållbarhet