8 december FTI medverkar på Webinar om Hållbarhet

Facebook
Twitter
LinkedIn

8 december FTI medverkar på Webinar om Hållbarhet

Den 8 december kl. 10:00 - 11:30 kommer ett webinar om Hållbarhet att äga rum för medlemmar i Svensk Egenvård.

På webinariet medverkar Malin Malmberg och Anssi Lehteva från Förpackningsinsamlingen FTI. FTI ansvarar för återvinningsstationer över hela landet där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

I Sverige har vi ett lagstadgat producentansvar för förpackningar sedan 1994. Företag som använder en förpackning för att exempelvis skydda, presentera eller underlätta transporter har bland annat ett ansvar för att förpackningar som sätts på den svenska marknaden samlas in och kan återvinnas.
På webinariet den 8 december berättar Malin Malmberg och Annsi Lehteva om:
• Producentansvar – rådande och kommande lagstiftning
• Hållbara förpackningar
• Tips & goda råd
Webinariet äger rum online via Microsoft Teams och är kostnadsfritt.
Webinar om Hållbarhet
Datum: 8 december
Tid: 10:00 – 11:30
För att du ska få en länkinbjudan innan behöver vi få din anmälan senast den 6 december. Välkommen med anmälan till ann@svenskegenvard.se


[event_fact][/event_fact]

Event info:

Datum: 8 december, 2022

Tid:Kl. 10:00 - 11:30

Föreläsare