Kalendarium 2023

Möten & utbildningar

Kalendarium 2023

VÅREN 2023

 • 31 januari – Möte med Sportgruppen
 • 2 februari – Styrelsemöte
 • 7 februari – Möte med Egenvårdsgruppen
 • 2 mars – Webinar om magnesium
 • 23 mars – Utbildning Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter (Del 1)
 • 30 mars – Utbildning Märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter (Del 2)
 • 30 mars Styrelsemöte
 • 11 april – Möte med Läkemedelsverket
 • 20 april – Möte med Livsmedelsverket
 • 12 maj – Utbildning Grundläggande märkning
 • 22 maj – Styrelsemöte
 • 23 maj – Årsmöte
 • 13 juni – Möte med Sportgruppen
 • 16 juni – Webinar om Hållbarhet
 • 17 juli – 4 augusti (v.29 – 31) Svensk Egenvårds kansli sommarstängt.

HÖSTEN 2023

 • 21 september – Styrelsemöte
 • 28 september – Utbildning Grundläggande HACCP Del 1
 • 29 september – Utbildning Grundläggande HACCP Del 2
 • 3 oktober – Möte Sportgruppen
 • 13 oktober – Möte med Livsmedelsverket
 • 19 oktober – Möte med Läkemedelsverket
 • 20 oktober – Webinar vad är på gång i Europa?
 • 24 oktober – Möte Egenvårdsgruppen
 • 8 november – Regionmöte Göteborg
 • 15 november – Regionmöte Malmö
 • 15-16 november – Eco Living Scandinavia, Malmömässan
 • November – Regionmöte Stockholm
 • 30 november – Styrelsemöte