Utbildning Internrevision

Facebook
Twitter
LinkedIn

Utbildning Internrevision

Hur förbereder man sig inför en revision och hur skapar man en effektiv revisionsplan? Det och många andra viktiga frågor får du svar på i utbildningen den 5 april om internrevisionsteknik för företag inom området kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter.
Utbildningen vänder sig både till företag redan certifierade inom Certified for self-care och till företag som vill veta mer om Svensk Egenvårds kriterier för certifiering och få kunskaper om den interna revisionens funktion och syfte i organisationen. Bland annat ges kunskaper i hur man samlar in fakta inför revisionen, hur man skriver avvikelserapporter och hur man värderar revisionens resultat.

Kursens innehåll:
Svensk egenvårds kriterier för certifiering, och eventuellt andra standarder
Strukturen av en revision och sambandet med andra typer av verifiering av verksamheten
Förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen
Hur man förbereder sig inför en revision, identifierar aktiviteter kritiska för verksamheten och
skapar en effektiv revisionsplan
Hur man samlar in fakta inför revisionen genom t.ex. intervjuer, observationer och
dokumentgranskning
Hur man skriver avvikelserapporter
Hur man ska värdera revisionens resultat, ansvariga och tidsplaner
Hur man kontrollerar effektiviteten av rotorsaksanalyser, korrgeringar och korrigerande
åtgärder
Hur man följer upp resultatet genom exempelvis en uppföljningsrevision
Återkoppling till ledningen om revisionssystemets verkan och effektivitet
Hur man går till väga med inköpet av en internrevison där en extern konsult måste anlitas för att
utföra internrevisionen

 

Utbildning Internrevision 5 april
Tid: 09:00 – 17:00
Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm
Kostnad medlemmar: 3 950 kr ex moms
Kostnad icke medlemmar: 7 900 kr ex moms
Ingår i kursen: Certifieringskriterier, kursmaterial, lunch och förtäring under dagen
Kursledare: Anders Nilsson, LRQA Lloyd’s Register Quality Assurance

Välkommen med din anmälan till ann@svenskegenvard.se


[event_fact][/event_fact]

Event info:

Datum: 5 april, 2019

Tid:09:00-17:00

Plats:Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm

Kostnad:Medlemmar: 3 950 kr ex moms, Icke medlemmar: 7 900 kr ex moms

Föreläsare