Kombination av insatser ska motverka antibiotikaresistens

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kombination av insatser ska motverka antibiotikaresistens

Nyligen publicerade hon en artikel där hon visar att en mix av vitamin D och låga doser av en levermedicin, fenylbutyrat, kan hjälpa tuberkulospatienter…. Om man ger dem vitamin D och den här drog…

Källa:
Sveriges Radio
Source: Nyheter för Svensk Egenvård

Fler artiklar

EFSA:s referensvärden för vitaminer och mineraler kan inte användas som maxgränser i Sverige Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att upphäva Gävle kommuns beslut att belägga vitamin B6 produkter med saluförbud. De konstaterar att ”det är ostridigt i målet att det i varken svensk eller unionsrättslig lagstiftning finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer och mineraler.” […]

Snart är det höstdagjämning den 23 september och just den dagen är D-vitaminets dag. Trots vår varma sköna sommar så är det nu åter dags att tänka på att fylla på kroppens lager med D-vitamin. Under sommarmånaderna har vi kunnat få i oss tillräckligt med D-vitamin från solljuset men under vinterhalvåret räcker inte solljuset i […]

Torsdag den 4 juni anordnar Svensk Egenvård en kostnadsfri utbildning online för medlemmar med fokus på sportprodukter. Läs mer