Kommentar till artikel om kosttillskott

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommentar till artikel om kosttillskott

Christina Berg, professor i kostvetenskap, skriver i Expressen idag att de allra flesta inte behöver äta kosttillskott och att för stora mängder är giftigt.

Kosttillskott ska naturligtvis inte överkonsumeras. Det ska inga livsmedel. Kosttillskott är – precis som det låter – ett tillskott till kosten. En persons behov hänger således ihop med dess kostvanor. Den som äter näringsrikt och vällagat har ett mindre behov än den som slarvar med maten. Samtliga genomförda kostundersökningar i Sverige de senaste åren visar att endast en mycket liten del av befolkningen följer kostrekommendationerna. Det existerar inte något samhälleligt problem med för högt näringsintag eller överkonsumtion av kosttillskott. Däremot har vi faktiskt ett växande problem med olika former av näringsbrister samt överkonsumtion av socker och fett.

Länk till artikel i Expressen

Fler artiklar

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning. Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag. Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för revision av […]

Läkemedelsverket och Stockholm stad har undersökt 10 preparat som saluförs som kosttillskott för lust och potens. 8 av dessa preparat innehåller läkemedelssubstanser. Det innebär att de 8 produkterna är felmärkta och olagliga som kosttillskott. – Av detta ska man inte dra slutsatsen att man ska undvika kosttillskott för lust och potens. Läkemedelsverket har medvetet sökt […]