Facebook
Twitter
LinkedIn

Kommentar till artikel om kosttillskott

Christina Berg, professor i kostvetenskap, skriver i Expressen idag att de allra flesta inte behöver äta kosttillskott och att för stora mängder är giftigt.

Kosttillskott ska naturligtvis inte överkonsumeras. Det ska inga livsmedel. Kosttillskott är – precis som det låter – ett tillskott till kosten. En persons behov hänger således ihop med dess kostvanor. Den som äter näringsrikt och vällagat har ett mindre behov än den som slarvar med maten. Samtliga genomförda kostundersökningar i Sverige de senaste åren visar att endast en mycket liten del av befolkningen följer kostrekommendationerna. Det existerar inte något samhälleligt problem med för högt näringsintag eller överkonsumtion av kosttillskott. Däremot har vi faktiskt ett växande problem med olika former av näringsbrister samt överkonsumtion av socker och fett.

Länk till artikel i Expressen

Fler artiklar

  Vi kan möjligtvis säga att den är rik på c-vitamin men vi får aldrig säga något om fytokemikalier, säger…… Källa: Sveriges Radio Source: Nyheter för Svensk Egenvård    

...

I en studie som nyligen publicerats i The new England Journal of Medicine visade resultaten ingen lägre incidens av cancer eller större kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke eller död från kardiovaskulära orsaker tillsammans) med tillskott av 50 µg vitamin D eller 1 g omega-3 (460 mg eikosapentaensyra (EPA) och 380 mg dokosahexaensyra (DHA)) per...

Förteckningen över djur och produkter som ska undersökas vid gränskontrollstationer (beslut 2007/275/EG) har ändrats genom genomförandebeslut 2016/1196. Detta innebär bland annat att ofyllda gelatinkapslar som importeras från tredje land inte längre finns upptagna på undantagslistan. Man har också definierat ”små mängder” som ”sammanlagt mindre än 20 %”. Livsmedelsverket sammanfattar ändringarna under ”aktuellt” för...