Facebook
Twitter
LinkedIn

Möte med Egenvårdsgruppen 8 september

Höstens första möte med Egenvårdsgruppen äger rum den 8 september kl 13-15 i sal M3 på Apotek & Egenvård på Kistamässan.
Alla medlemmar är välkomna att delta på mötet, anmäl ditt deltagande till yanina@svenskegenvard.se

Mötespunkter:

  • Vad händer i branschen/hos företagen.
  • Botanicals.
  • Aktuella rättsfall i branschen – ny EU-dom om användning av hälsopåståenden till hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Nytt angående nya lagstiftningen om livsmedel för speciella grupper F: (EU) 609/2013.
  • Livsmedelsverket informerar om sitt e-handelsprojekt.

Egenvårdsgruppens medlemmar arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen. Personer inom alla områden, exempelvis marknadsföring, regulatoriskt, produktutveckling m.m behövs och är välkomna att delta i gruppen. Genom att egenvårdsgruppen diskuterar olika framtida scenarier och ibland bildar mindre arbetsgrupper är vår möjlighet att påverka myndigheter och sammanslutningar stor samtidigt som Svensk Egenvårds varumärke stärks. Gruppen är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen träffas tre till fyra gånger per år och gruppens medlemmar bestämmer vad som behandlas på respektive möte.

Fler artiklar

D-vitaminets dag den 22 september har införts för att upplysa människor om vikten av att upprätthålla bra D-vitaminnivåer året om. Då vitaminet spelar en väsentlig roll för bland annat immunförsvaret, hormonreglering och benhälsan, är det viktigt att alla människor får mer kunskap och intar vitaminet i tillräcklig mängd för att bibehålla god hälsa....

Nu svarar Livsmedelsverket med att föreslå att fler produkter ska berikas med D-vitamin och att nivåerna av vitaminet höjs….Fler produkter ska berikas föreslår Livsmedelsverket D-vitamin är ett vi… Källa: MSN Sverige Source: Nyheter för Svensk Egenvård

...

Livsmedelsverket föreslår idag att Sverige ska införa nationella maxgränser för vitaminer och mineraler. De flesta länder gör precis tvärtom och EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen underkänt liknande lagstiftning i andra länder. Förslaget är på många sätt förvånande och branschen beklagar Livsmedelsverkets ställningstagande. – Förslaget är ett dråpslag emot den svenska branschen. Flera företag...