Facebook
Twitter
LinkedIn

Ny branschriktlinje för kosttillskott

Svensk Egenvårds uppdaterade version av branschriktlinjen för kosttillskott är nu publicerad. Branschriktlinjen ska ses som branschens sammanställning och tolkning av rådande livsmedelslagstiftning. Den här branschriktlinjen är tänkt att användas av företag som importerar, tillverkar, förpackar, distribuerar, säljer eller på annat sätt hanterar råvaror och ingredienser i framställningen av kosttillskott innan de når slutkonsument. Riktlinjens syfte är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta att gällande lagstiftning följs och ge riktlinjer för hur märkningen kan göras enhetlig.

I den senaste versionen av branschriktlinjen har bland annat hänvisningar till olika förordningar, föreskrifter och vägledningar uppdaterats. Ett flertal faror har lagts till i kapitel 16 om exempel på faroanalyser (bland annat ”val av mikroorganism” och ”val av växt/växtsubstans”). Det finns ett nytt avsnitt om Cannabis Sativa i kapitel 4.5 om växtbaserade produkter och ett nytt avsnitt om mikroorganismer (kapitel 10.10). I den senaste versionen av branschriktlinjen för kosttillskott finns även ett helt nytt avsnitt om ekologiska kosttillskott (kapitel 4.9) samt ett nytt avsnitt om omega 3-oljor (kapitel 10.9).

Livsmedelsverket har bedömt Svensk Egenvårds branschriktlinje om kosttillskott och även informerat EU-kommissionen om den. Den anses vara ett lämpligt stöd för de livsmedelsföretagare som berörs i arbetet med att leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, vilket också motsvarar kapitel 11-16 i den här branschriktlinjen.

Fler artiklar

I september antogs Biocodex och Better You som nya medlemmar i Svensk Egenvård. Företaget Biocodex i Sverige importerar, marknadsför och säljer egenvårdsprodukter främst inom området probiotika. Företaget Better You utvecklar och säljer bland annat kosttillskott. Läs mer om medlemmar här

...

Svensk Egenvård höll årsstämma den 19 april i Stockholm. Följande personer valdes att ingå i styrelsen: Ordförande: Peter Åsberg, Midsona                                   (omval) Styrelseledamöter: Zara Wahlberg, HSNG                              […]

...

Den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe har låtit IPSOS undersöka EU-medborgarnas inställning till och användning av kosttillskott. 13 200 konsumenter från 14 EU-länder, varav 1 000 svenskar, besvarade frågorna. 88% av de tillfrågade har någon gång använt kosttillskott. 93% av dessa har använt kosttillskott det senaste året. Det vanligaste kosttillskottet i Europa det senaste året...