Ny branschriktlinje för kosttillskott

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ny branschriktlinje för kosttillskott

Svensk Egenvårds uppdaterade version av branschriktlinjen för kosttillskott är nu publicerad. Branschriktlinjen ska ses som branschens sammanställning och tolkning av rådande livsmedelslagstiftning. Den här branschriktlinjen är tänkt att användas av företag som importerar, tillverkar, förpackar, distribuerar, säljer eller på annat sätt hanterar råvaror och ingredienser i framställningen av kosttillskott innan de når slutkonsument. Riktlinjens syfte är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta att gällande lagstiftning följs och ge riktlinjer för hur märkningen kan göras enhetlig.

I den senaste versionen av branschriktlinjen har bland annat hänvisningar till olika förordningar, föreskrifter och vägledningar uppdaterats. Ett flertal faror har lagts till i kapitel 16 om exempel på faroanalyser (bland annat ”val av mikroorganism” och ”val av växt/växtsubstans”). Det finns ett nytt avsnitt om Cannabis Sativa i kapitel 4.5 om växtbaserade produkter och ett nytt avsnitt om mikroorganismer (kapitel 10.10). I den senaste versionen av branschriktlinjen för kosttillskott finns även ett helt nytt avsnitt om ekologiska kosttillskott (kapitel 4.9) samt ett nytt avsnitt om omega 3-oljor (kapitel 10.9).

Livsmedelsverket har bedömt Svensk Egenvårds branschriktlinje om kosttillskott och även informerat EU-kommissionen om den. Den anses vara ett lämpligt stöd för de livsmedelsföretagare som berörs i arbetet med att leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, vilket också motsvarar kapitel 11-16 i den här branschriktlinjen.

Fler artiklar

Branschorganisationen Svensk Egenvård har en ny ordförande. Midsonas koncernchef Peter Åsberg tar över efter Ingrid Atteryd Heiman som varit ordförande de senaste fem åren. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Svensk Egenvård. Vi står inför stora utmaningar men framförallt stora möjligheter. Hälsointresset fortsätter växa och det är viktigt att de svenska företagen ges möjlighet […]

Livsmedelsverket har beslutat sig för att införa maxgränser för vitamin D och jod i kosttillskott. Inget underlag som indikerar någon överkonsumtion av dessa näringsämnen har presenterats. De föreslagna gränsvärdena är 100 mikrogram (µg) för vitamin D och 200 mikrogram (µg) för jod. Förslaget ska godkännas av EU innan det träder ikraft.   Förslaget innebär försämrat konsumentskydd […]

Den 14 mars hålls utbildningen ”Marknadsföring livsmedel – kosttillskott, sportprodukter och hälsosamma livsmedel”. Kursen vänder sig till dig som är relativt ny på området samt till dig som redan har gått tidigare marknadsföringsutbildningar. Läs mer om kursen här