Facebook
Twitter
LinkedIn

Ny branschriktlinje för sport- och viktminskningsprodukter

Svensk Egenvård publicerar nu nya nationella branschriktlinjer för sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjen omfattar alla produkter oavsett försäljningskanal.

Verksamheter som hanterar sport- och viktminskningsprodukter måste enligt lag ha ett system för livsmedelssäkerhet, s.k. egenkontroll. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att de produkter som säljs är säkra och har rätt märkning och sammansättning. Branschriktlinjerna är fastställda av Livsmedelsverket som bedömer att riktlinjerna uppfyller livsmedelslagstiftningen. Branschriktlinjerna finns tillgängliga på såväl Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webbplats och ger råd till företag som tillhandahåller sport- och viktminskningsprodukter om hur de ska leva upp till kraven i lagstiftningen. Livsmedelsverket har översänt branschriktlinjerna till EU-kommissionen för notifiering.

Branschriktlinjerna hjälper företag att:
  • Uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen
  • Göra det dagliga arbetet lättare
  • Åtgärda vanliga brister i hanteringen av sport- och viktminskningsprodukter
  • Öka kunskap och medvetenhet om faror som kan förekomma i sport- och viktminskningsprodukter

De största förändringarna som sedan förra branschriktlinjen utkom 2015 är att sär-närlagstiftningen upphört och ersatts av förordning (EU) 609/2013 om livsmedel för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll. Detta innebär att sportprodukter och måltidsersättningar numera är vanliga livsmedel medan komplett kostersättning för viktkontroll regleras som livsmedel för särskilda grupper (FSG). Även nya livsmedel har fått en ny lagstiftning. Flest ändringar är gjorda i kapitel 4, 10 och 14.

Arbetet med en ny branschriktlinje för kosttillskott beräknas vara färdigt hösten 2019.

Ladda ned branschriktlinjen

Fler artiklar

Den 14 mars hålls utbildningen ”Marknadsföring livsmedel – kosttillskott, sportprodukter och hälsosamma livsmedel”. Kursen vänder sig till dig som är relativt ny på området samt till dig som redan har gått tidigare marknadsföringsutbildningar. Läs mer om kursen här

...

  Vi kan möjligtvis säga att den är rik på c-vitamin men vi får aldrig säga något om fytokemikalier, säger…… Källa: Sveriges Radio Source: Nyheter för Svensk Egenvård    

...

mellan D-vitaminnivåer och hjärtproblem Brist på D-vitamin kan inte bara resultera i ett skört skelett….Den senaste studien på det viktiga D-vitaminet visar vilka nivåer av vitaminer som bör anses s… Källa: Kurera Source: Nyheter för Svensk Egenvård

...