Ny forskningsrapport visar att tillskott av omega-3 kan minska Sveriges vårdkostnader för hjärt-kärlsjukdom med 1,3 miljarder!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ny forskningsrapport visar att tillskott av omega-3 kan minska Sveriges vårdkostnader för hjärt-kärlsjukdom med 1,3 miljarder!

Det är uppenbart att här finns en stor potential att minska antalet fall av hjärt-kärlsjukdom. I ett första steg borde kostråden förtydligas och betydelsen av Omega 3 lyftas fram, säger Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson.

Vuxna i åldern över 55 år anses löpa hög risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. 24 % i åldersgruppen inom EU (20,6 % i Sverige) riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som kräver vård under de kommande fem åren. Det oberoende undersökningsföretaget Frost & Sullivan har på uppdrag av Food Supplements Europe undersökt vad EU skulle kunna spara i vårdkostnader för hjärt-kärlsjukdom ifall alla vuxna över 55 år åt ett kosttillskott med totalt 1000 mg/dag av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA.

Frost & Sullivan analyserade resultat från 18 randomiserade kontrollerade studier som undersökte sambandet mellan användning av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA och fall av hjärt-kärlsjukdom. Enligt resultaten kan antalet fall av hjärt-kärlsjukdom som kräver vård minskas med 4,9 %.

I Sverige uppgår vårdkostnaderna för hjärt-kärlsjukdom enligt studien till 2,9 miljarder till Euro per år. Denna beräkning överensstämmer med den rapport som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tog fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden 2010. De uppskattade de samhälls-ekonomiska kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom i Sverige till 61,5 miljarder SEK varav 25,1 miljarder SEK var kostnader för sjukvården.

Omega-3 fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) har många välkända hälsoeffekter. Den Europeiska Livsmedelsmyndigheten EFSA har flera godkända hälsopåståenden:

 • EPA & DHA bidrar till hjärtats normala funktion
 • DHA & EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet
 • EPA & DHA bidrar till att bibehålla normalt blodtryck
 • DHA bidrar till normal hjärnfunktion
 • DHA bidrar till normal synförmåga
 • Moderns intag av DHA)bidrar till att ögonen utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas
 • Moderns intag av DHA bidrar till att hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas
 • Intag av DHA bidrar till att synen utvecklas normalt hos spädbarn upp till 12 månaders ålder

De långa omega-3 fettsyrorna EPA & DHA finns i:

 • fet fisk som lax, sill, makrill
 • vissa alger
 • kosttillskott i form av fiskoljor
 • kosttillskott i form av algoljor

Den medellånga fettsyran alfalinolensyra kan i viss utsträckning omvandlas till EPA & DHA i kroppen. Alfalinolensyra finns i:

 • rapsolja
 • valnötter

Hela rapporten finns att läsa här:

Kontakt:
Mats Nilsson
08-545 411  64
mats@svenskegenvard.se

Fler artiklar

D-vitamin är ett av få vitaminer som kan vara svårt att få i sig i tillräcklig mängd. Därför föreslår Livsmedelsverket att den obligatoriska berikningen utökas, så att fler sorters mjölkprodukter, vegetabiliska drycker, som till exempel havredryck och matfetter och omfattas av lagstiftningen. Dessutom höjs nivåerna av D-vitamin i flera av produkterna. Läs pressmeddelandet

Svensk Egenvård publicerar nu nya nationella branschriktlinjer för sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjen omfattar alla produkter oavsett försäljningskanal. Verksamheter som hanterar sport- och viktminskningsprodukter måste enligt lag ha ett system för livsmedelssäkerhet, s.k. egenkontroll. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att de produkter som säljs är säkra och har rätt märkning och sammansättning. Branschriktlinjerna är fastställda […]

Boka redan nu upp datum för intressanta händelser i vår. Den 6 februari hålls en kunskapsgivande dag som bland annat kommer att handla om import av kosttillskott. Den 14 mars kommer en utbildningsdag om marknadsföring och kosttillskott att hållas. Senare i vår återkommer också grundkurs i HACCP. Alla utbildningar äger rum i Stockholm. Läs mer […]