Nya försäljningssiffror för kosttillskott – Nästan hälften av all sportnutrition säljs via Internet!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nya försäljningssiffror för kosttillskott – Nästan hälften av all sportnutrition säljs via Internet!

Svensk Egenvård publicerar nu 2015 års försäljningsstatistik tillsammans med Euromonitor International. Statistiken omfattar all försäljning av kosttillskott, vitaminer och sportnutrition på den svenska marknaden. För första gången redovisas även storleken på respektive försäljningskanal.

Försäljningen av kosttillskott steg med 2,1 % och vitaminförsäljningen steg med 2,9 % under 2015. Det är fortsatt en stark tillväxt på sportnutritionen med 6,1 % under året. Sedan 2010 har försäljningen av sportnutrition stigit med 40 %. Sammanlagt såldes det förra året kosttillskott, vitaminer och sportnutrition för 3,8 miljarder SEK i Sverige.

– Internetförsäljningen har verkligen tagit fart inom kategorin sportnutrition. Den yngre och tränande generationen har vant sig vid och litar på de produkter man finner på nätet. Försäljningen av sportnutrition i sin helhet har stigit med 40 % sedan 2010, säger Svensk Egenvårds vd Mats Nilsson.

– Livsmedelsbutiken är numera det vanligaste inköpsstället av kosttillskott. Den satsning som dagligvaruhandeln gjort på egenvården har verkligen varit framgångsrik. Apoteken och hälsofackhandeln är de två andra riktigt stora inköpsställena. Över 70 % av inköpen sker alltså i butik. Andelen inköp av vanliga kosttillskott via nätet är bara en tredjedel jämfört med sportprodukterna, säger Svensk Egenvårds vd Mats Nilsson.

Ladda ned rapporten

För mer information kontakta:
Mats Nilsson, VD Svensk Egenvård
08 – 545411 64
mats@svenskegenvard.se

Fler artiklar

Den 20 maj höll Svensk Egenvård årsmöte. Mötet ägde rum online. På stämman valdes styrelsen för kommande verksamhetsår. Läs mer om styrelsemedlemmarna här

I september antogs Biocodex och Better You som nya medlemmar i Svensk Egenvård. Företaget Biocodex i Sverige importerar, marknadsför och säljer egenvårdsprodukter främst inom området probiotika. Företaget Better You utvecklar och säljer bland annat kosttillskott. Läs mer om medlemmar här

Svensk Egenvård erbjuder tjänsten märkningsbedömning för alla leverantörer av egenvårdsprodukter. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad ”second opinion” av den produktmärkning som företaget gjort. I tjänsten får företaget feedback på när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att […]