Egenvårdsgruppen

Egenvårdsgruppen är en arbetsgrupp bestående av representanter från Svensk Egenvårds medlemsföretag och från Svensk Egenvårds kansli. Egenvårdsgruppens medlemmar arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen. Personer inom alla områden, exempelvis marknadsföring, regulatoriskt, produktutveckling med flera behövs och är välkomna att delta i gruppen. Genom att Egenvårdsgruppen diskuterar olika framtida scenarier och ibland bildar mindre arbetsgrupper är vår möjlighet att påverka myndigheter och sammanslutningar stor samtidigt som Svensk Egenvårds varumärke stärks. Gruppen är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Gruppen träffas tre till fyra gånger per år och gruppens medlemmar bestämmer vad som behandlas på respektive möte.

Ordförande för gruppen väljs varje år på Svensk Egenvårds årsstämma. Ordförande för Egenvårdsgruppen 2022/2023 är Hanna Norum, Regulatory Affairs CH Lead, Bayer. Hanna Norum nås på hanna.norum@bayer.com