Sportgruppen

 

Sportgruppen är en arbetsgrupp som medlemsföretag med kosttillskott och livsmedel riktade till idrottare kan delta i. I gruppen deltar också representanter från Svensk Egenvårds kansli. Precis som Egenvårdgruppen så arbetar Sportgruppen med frågeställningar som rör branschen, men med fokus på frågeställningar som rör sportnutrition. Gruppen träffas tre till fyra gånger per år.

Sammankallande är Andrea Grossmann, andrea@svenskegenvard.se.