Styrelsen 2023/2024

Den 23 maj 2023 ägde Svensk Egenvårds årsstämma rum.

Här ses styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024.

På bilden från vänster till höger
Främre raden:

Tom Johnsson, MedicineGarden
Ylva Tamner, New Nordic
Peter Hencz, Humble Group (styrelseordförande)
Johan Görgård, HSNG

Mittersta raden:

Maria Jarl, Midsona
Henrik Dahlström, BioGaia
Johanna Wigren, Life Europe

Bakre raden:

Katja Svennevig, NutraQ
Johan Cidvall, Better You
Mats Nilsson, Svensk Egenvård (VD)

https://svenskegenvard.se/content/uploads/2023/05/bild-3styrelsen-20232024-scaled-400x600.jpg