Facebook
Twitter
LinkedIn

REFIT för hälsopåståenden för botanicals

I senaste numret av Fokus berättade vi att den första on-line undersökningen i studien som kommissionen beställt inom REFIT för hälsopåståenden för botanicals startade den 19 december. I REFIT ingår även frågan om införande av näringsprofiler och undersökningen omfattar även frågor rörande dessa. Undersökningen riktar sig till organisationer som representerar intressenter, t.ex. konsumentrepresentanter, relevanta branschorganisationer och intressegrupper för folkhälsa, enskilda företag kommer inte att kunna delta i den här undersökningen.

Svensk Egenvård kommer att besvara frågorna i undersökningen och deadline för detta är satt till 17 februari. I bifogat dokument finns de frågor som ingår i undersökningen.

Ytterligare en undersökning kommer att genomföras inom REFIT för botanicals, den kommer att rikta sig till SME (små och medelstora företag) och förväntas publiceras under andra halvan av januari.

Här finns frågorna att läsa

Fler artiklar

41 procent uppger att de litar mycket på Livsmedelsverket – och var fjärde svensk uppger att de litar helt på information som kommer från myndigheten. Det visar branschorganisationen Svensk Egenvårds undersökning om vad allmänheten anser om kost, kostråd och kosttillskott. Läs artikeln i Kurera

...

Livsmedelsverkets förslag om maxgränser för vitaminer och mineraler skulle innebära att svenska företag läggs ned och konsumentskyddet försämras. Det skriver Mats Nilsson, vd för branschorganisationen Svensk Egenvård. Livsmedelsverket föreslår nu införandet av nationella maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige. Man gör detta samtidigt som de flesta EU-länder gör precis tvärtom och avvecklar...

Den 19 maj ägde Svensk Egenvårds årsmöte rum online på Microsoft Teams. På stämman valdes styrelsen för kommande verksamhetsår. Läs styrelsens medlemmar här.

...