Branschriktlinjer

Svensk Egenvård har tagit fram nationella branschriktlinjer "Säkra kosttillskott till konsument" och "Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument" tillsammans med branschen med syfte att säkerställa att produkter som saluförs är så säkra som möjligt för konsumenten. Branschriktlinjen omfattar alla kosttillskott och sport- och viktminskningsprodukter oavsett försäljningskanal.

Alla som har en verksamhet där kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter hanteras måste ha ett system för livsmedelssäkerhet, eller som det också kallas – egenkontroll. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att de produkter som säljs är säkra och har rätt märkning och sammansättning. Branschriktlinjerna är fastställda av Livsmedelsverket som bedömer att riktlinjerna uppfyller livsmedelslagstiftningen. Branschriktlinjerna finns tillgängliga på såväl Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webbplats och ger råd till företag som tillhandahåller kosttillskott och/eller sport- och viktminskningsprodukter om hur de ska leva upp till kraven i lagstiftningen. Livsmedelsverket har översänt branschriktlinjerna till EU-kommissionen för notifiering. Vid offentlig kontroll ska myndigheten (respektive kommuns Miljö- och hälsoskyddskontor) ta hänsyn till innehållet i nationella branschriktlinjer i sina bedömningar. Det innebär bland annat bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning av alla företag inom en bransch.

Branschriktlinjerna hjälper företag att:

• Uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen
• Göra det dagliga arbetet lättare
• Åtgärda vanliga brister i hanteringen av kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter
• Öka kunskap och medvetenhet om faror i kosttillskott samt sport- och viktminskningsprodukter
• Undvika negativ publicitet i media

Beställ branschriktlinjerna:

Branschriktlinjerna "Säkra kosttillskott till konsument" samt "Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument" finns att beställa som trycksak samt går att ladda ned här.