Marknadsföring av egenvårdsprodukter

Svensk Egenvårds medlemsföretag följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter. De berörda lagarna är främst livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Medlemsföretagen följer också Svensk Egenvårds branschriktlinjer.

Tidigare var Svensk Egenvård huvudman för Rådet för Marknadsövervakning. Denna verksamhet är nu avvecklad. I de fall grova överträdelser förekommer på marknaden kan styrelsen besluta att anmäla ärendet till myndigheter eller domstol. Detta sker efter att överträdelsen anmälts och det berörda företaget kontaktats. I första hand vill Svensk Egenvård att branschen själva tar ansvar för sin marknadsföring och undviker domstolsärenden.

Lagstiftningen rörande att marknadsföra livsmedel, dit kosttillskott räknas, är mycket komplex och kan upplevas som ett hinder för kreativiteten. Svensk Egenvård har gett ut en handbok med tips och råd för marknadsföring. Boken innehåller även en översikt av de lagar och regler en marknadsförare måste känna till innan man drar igång sin reklam- och pr-kampanj. Ökad kunskap ger bättre chans att ge konsumenterna inspiration och trovärdig information på ett kreativt sätt. Handboken är framtagen av Svensk Egenvård i samarbete med experter på marknadsrätt samt kommunikation av läkemedel och livsmedel.

Beställ handboken
Att marknadsföra egenvårdsprodukter

Handboken är slutsåld! En uppdatering av handboken Att marknadsföra egenvårdsprodukter pågår under 2022.

 

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2015/12/marknadsforing2015-130x200.jpg