Facebook
Twitter
LinkedIn

Skrivelse om att införa dansk regeltillämpning för termen ”probiotika”

Termen probiotika har inom EU inte kunnat användas i märkning eller marknadsföring av kosttillskott sedan närings- och hälsopåståendeförordningen trädde ikraft. Detta har haft en negativ påverkan på industrin och konsumenter i EU:s medlemsstater. T.ex. kan svenska företag som producerar produkter och säljer på svenska marknaden inte konkurrera på samma villkor med produkter som kommer från länder utanför EU som säljs på Internet. Det medför också att konsumenter vilseleds när termen probiotika endast finns på produkter från andra länder och i digitala kanaler.
Läs skrivelse här
Läs det danska regelverket

Fler artiklar

EFSA:s referensvärden för vitaminer och mineraler kan inte användas som maxgränser i Sverige Förvaltningsrätten i Falun har beslutat att upphäva Gävle kommuns beslut att belägga vitamin B6 produkter med saluförbud. De konstaterar att ”det är ostridigt i målet att det i varken svensk eller unionsrättslig lagstiftning finns några lagstadgade övre gränsvärden för vitaminer...

Orkla Health, tidigare Axellus, är en seriös och kvalitativ leverantör olika typer av kosttillskott. Vi värdesätter högt vår trovärdighet och är…branschorganisationen Svensk Egenvårds riktlinjer Säk… Källa: MyNewsdesk SE Source: Nyheter för Svensk Egenvård

...

Inom kort kommer Svensk Egenvårds nya hemsida.

...