Studie om fytosteroler styrker användning av tillskott för att sänka sjukvårdskostnader

Facebook
Twitter
LinkedIn

Studie om fytosteroler styrker användning av tillskott för att sänka sjukvårdskostnader

Mängden bevis ökar för att höga vårdkostnader relaterade till hjärt-kärlsjukdomar kan minskas genom ett mer utbrett användande av kosttillskott hos riskgrupper i EU. En ny studie från Frost & Sullivan visar att besparingar på 5.3 miljarder euro per år kan uppnås genom daglig konsumtion av 1.7g fytosteroler av de miljontals människor 55 år eller äldre inom EU med svår hyperkolesterolemi (höga kolesterolvärden).

Fytosteroler är ett ämne i växter som finns i höga koncentrationer i vegetabiliska oljor och nötter. Deras struktur liknar kolesterolet som finns hos djur. Man har kunnat visa att konsumtion av fytosteroler sänker LDL-kolesterol genom att hindra att det tas upp i magtarmkanalen.

Food Supplements Europes svenska ordförande Ingrid Atteryd säger i en kommentar:

  • En tydlig bild träder fram av de fördelar, både ekonomiska som av välbefinnande, som kan uppnås genom att uppmuntra till en mer utbredd användning av kosttillskott hos dem som löper störst risk att drabbas av en kardiovaskulär händelse som kräver sjukhusvård.

För mer information:
Mats Nilsson
mats@svenskegenvard.se
08-545 411 64

Rapporten finns att ladda ned på: http://www.foodsupplementseurope.org/

 

Fler artiklar

D-vitaminets dag den 22 september har införts för att upplysa människor om vikten av att upprätthålla bra D-vitaminnivåer året om. Då vitaminet spelar en väsentlig roll för bland annat immunförsvaret, hormonreglering och benhälsan, är det viktigt att alla människor får mer kunskap och intar vitaminet i tillräcklig mängd för att bibehålla god hälsa. Läs artikel […]

Den 20 januari kl. 10:00 kommer webinar ”Brexit – och vad händer nu?” att hållas för medlemmar. Läs mer

Den 13-14 oktober kommer höstens utbildning i grundläggande HACCP att äga rum. Under två förmiddagar får du teoretiska och praktiska kunskaper om hur man arbetar med HACCP-systemet i olika verksamheter inom livsmedels- och kosttillskottsbranschen. Läs mer