Facebook
Twitter
LinkedIn

Studie om fytosteroler styrker användning av tillskott för att sänka sjukvårdskostnader

Mängden bevis ökar för att höga vårdkostnader relaterade till hjärt-kärlsjukdomar kan minskas genom ett mer utbrett användande av kosttillskott hos riskgrupper i EU. En ny studie från Frost & Sullivan visar att besparingar på 5.3 miljarder euro per år kan uppnås genom daglig konsumtion av 1.7g fytosteroler av de miljontals människor 55 år eller äldre inom EU med svår hyperkolesterolemi (höga kolesterolvärden).

Fytosteroler är ett ämne i växter som finns i höga koncentrationer i vegetabiliska oljor och nötter. Deras struktur liknar kolesterolet som finns hos djur. Man har kunnat visa att konsumtion av fytosteroler sänker LDL-kolesterol genom att hindra att det tas upp i magtarmkanalen.

Food Supplements Europes svenska ordförande Ingrid Atteryd säger i en kommentar:

  • En tydlig bild träder fram av de fördelar, både ekonomiska som av välbefinnande, som kan uppnås genom att uppmuntra till en mer utbredd användning av kosttillskott hos dem som löper störst risk att drabbas av en kardiovaskulär händelse som kräver sjukhusvård.

För mer information:
Mats Nilsson
mats@svenskegenvard.se
08-545 411 64

Rapporten finns att ladda ned på: http://www.foodsupplementseurope.org/

 

Fler artiklar

Den 19 maj ägde Svensk Egenvårds årsmöte rum online på Microsoft Teams. På stämman valdes styrelsen för kommande verksamhetsår. Läs styrelsens medlemmar här.

...

Svensk Egenvårds yttrande avseende Statskontorets rapport – Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Läs remissvar

...

Den 4 februari hålls utbildning i HACCP i Stockholm. En grundkurs där du får kunskaper om HACCP-systemet. Kursen innehåller teori och praktik om hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. Läs mer

...