Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvård avvisar maxgränser

Svensk Egenvård har idag besvarat remissen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott, Dnr 2018/02027. I remissen föreslår Livsmedelsverket införandet av maxgränser på vitaminer och mineraler i Sverige.

Två saker kommer oundvikligen att ske om maxgränser införs i Sverige:

  1. Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska företag vilket leder till att arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner.
  2. Svenska konsumenter kommer att köpa sina produkter från utländska sajter vilket innebär att kontrollen kommer försämras.

Vi noterar att Livsmedelsverket i sitt förslag konstaterar samma saker som Svensk Egenvård. Livsmedelsverket vet att svenska konsumenter kommer få sämre kontrollerade produkter och de vet att svenska företag kommer försvinna med minskade arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Vi drar helt olika slutsatser av detta faktum.

Svensk Egenvård anser att lagstadgade maxgränser inte ska införas för vitaminer och mineraler i kosttillskott i Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet

 

Fler artiklar

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen kompletteras dessutom med en nationellt beslutad dataskyddslag. GDPR innebär tydligare rättigheter för den som är registrerad och tydligare ansvar för den som registrerar personuppgifter. Som personuppgift räknas inte bara namn och adress utan även annat som kan leda till...

Den 16 juni klockan 10.00-11.30 äger nästa hållbarhetsmöte rum online. Alla medlemmar som vill är varmt välkomna att delta på mötet. Under mötet kommer Fredrika Rappe, tidigare kvalitet- och hållbarhetsansvarig på företaget AstaReal, hålla en ny, spännande hållbarhetsövning som är utformad för att öka medvetenheten, skapa diskussion samt främja hållbara initiativ inom vår...

Blåbäret kan ha en roll i vården av hjärtinfarktspatienter. Det indikerar den första randomiserade studien på området. Läs nyheten på Dagens Medicin

...