Svensk Egenvård om GDPR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvård om GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen kompletteras dessutom med en nationellt beslutad dataskyddslag. GDPR innebär tydligare rättigheter för den som är registrerad och tydligare ansvar för den som registrerar personuppgifter. Som personuppgift räknas inte bara namn och adress utan även annat som kan leda till identifikation av den registrerade som exempelvis bilder och användarnamn.

Svensk Egenvård tillämpar en mycket strikt policy vid hanterande av personuppgifter och kommer hålla dessa till ett minimum. Detta innebär att samtliga medlemmar som står på en sändlista med sin e-postadress kommer att bli underrättade. Inga andra uppgifter än e-post finns i registren. Avslutar man sin anställning hos ett medlemsföretag gallras uppgifterna bort från Svensk Egenvårds register. Detsamma gäller om företaget inte längre är medlemmar. Man har dessutom alltid rätt få sina uppgifter raderade när man vill. Personer som är anställda av Svensk Egenvård eller har ett förtroendeuppdrag ger sitt samtycke till lagring av uppgifter.

Personuppgifter som kommer Svensk Egenvård tillhanda genom anmälan till utbildning eller annat evenemang får sina personuppgifter raderade efter det att mötet ägt rum och eventuella deltagaravgifter betalts och utbildningsbevis skickats ut. Detta innebär att Svensk Egenvård inte sparar uppgifter om eventuella allergier utan dessa måste anmälas varje gång.

Svensk Egenvård lagrar endast personuppgifter enligt den rättsliga grunden att fullgöra ingångna avtal och rättsliga förpliktelser. Vid en personuppgiftsincident anmäls detta till Datainspektionen inom 72 timmar och de berörda informeras omgående. Inga uppgifter lagras utanför den Europeiska Unionen.

Har du frågor kontakta Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson: mats@svenskegenvard.se

Läs mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Fler artiklar

mellan D-vitaminnivåer och hjärtproblem Brist på D-vitamin kan inte bara resultera i ett skört skelett….Den senaste studien på det viktiga D-vitaminet visar vilka nivåer av vitaminer som bör anses s… Källa: Kurera Source: Nyheter för Svensk Egenvård

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus consectetur sodales purus, et cursus ante dignissim id. Mauris at volutpat dolor. Suspendisse gravida luctus aliquam. Praesent in mauris dui. In sollicitudin pharetra nisi eu molestie. Quisque vehicula turpis in augue hendrerit, et scelerisque metus ullamcorper. Nulla tincidunt malesuada enim eu consectetur. In quis congue erat. […]

Sveriges Grisföretagare har varit i blåsväder för oseriös reklam tidigare. Nu lanserar de en ny kampanj på samma oseriösa sätt. I en nu pågående kampanj ”återlanseras köttbullen som kosttillskott”. Kampanjen bygger på otillåtna näringspåståenden samt en mängd tveksamma påståenden. I en artikel som publicerats på Kött & Charks hemsida menar man att vi har väldigt […]