Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvård håller regionmöten på tre platser i november.

 

• 7/11 Lilla Bommen i Göteborg , Lunchmöte 12:00-14:00 i Tosca
• 16/11 Malmömässan (Natural Product Scandinavia), 14:00-16:00 i Ofelia
• 23/11 World Trade Center, Frukostmöte 08:00-10:00 i Trade Wind

 

Program:
Resultatet från en ny opinionsundersökning om kosttillskott presenteras
• Litar konsumenterna på kosttillskott?
• Litar man på branschen, tidningarna och myndigheterna?
Novus har på uppdrag av Svensk Egenvård genomfört en undersökning med totalt 1046 genomförda intervjuer. En del av resultaten kommer offentliggöras. Andra saker är för branschens interna bruk.

Nytt om botanicals
Kommissionen har gett i uppdrag att en studie gällande hälsopåståenden för botanicals ska göras men vad innebär detta egentligen? Här ges en uppdatering om vad som händer i Europa rörande just botanicals, en ungefärlig tidsplan och de nuvarande föreslagna alternativen för hur botanicals ska regleras diskuteras.

Hur höga nivåer av vitaminer och mineraler är tillåtet i kosttillskott i Sverige?
Det finns inga lagstadgade maxgränser för vitaminer och mineraler i kosttillskott på EU-nivå eller i Sverige. Trots det har branschen drabbats av flera saluförbud med hänvisning till EFSA:s UL-värden. Nu under hösten har flera avgöranden från domstol kommit som upphäver saluförbuden. Vad säger de domar som avgjorts hittills? Vad händer nu? Hur agerar Livsmedelsverket?

Din mötesanmälan och meddelande om till vilket av mötena du kommer skickas till ann@svenskegenvard.se eller ring 08-545 411 60.

Fler artiklar

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta på årsstämma för föreningen Svensk Egenvård och Svensk Egenvård AB den 16 maj klockan 10:00. Årsstämman äger rum på Kapitel 8 (Klara Strand) på Klarabergsviadukten 90 i centrala Stockholm. Meddela ditt deltagande till ann@svenskegenvard.se

...

Svensk Egenvård publicerar nu nya nationella branschriktlinjer för sport- och viktminskningsprodukter. Branschriktlinjen omfattar alla produkter oavsett försäljningskanal. Verksamheter som hanterar sport- och viktminskningsprodukter måste enligt lag ha ett system för livsmedelssäkerhet, s.k. egenkontroll. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att de produkter som säljs är säkra och har rätt märkning och sammansättning. Branschriktlinjerna...

Den 16 juni klockan 10.00-11.30 äger nästa hållbarhetsmöte rum online. Alla medlemmar som vill är varmt välkomna att delta på mötet. Under mötet kommer Fredrika Rappe, tidigare kvalitet- och hållbarhetsansvarig på företaget AstaReal, hålla en ny, spännande hållbarhetsövning som är utformad för att öka medvetenheten, skapa diskussion samt främja hållbara initiativ inom vår...