Svensk Egenvård håller regionmöten på tre platser i november.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvård håller regionmöten på tre platser i november.

 

• 7/11 Lilla Bommen i Göteborg , Lunchmöte 12:00-14:00 i Tosca
• 16/11 Malmömässan (Natural Product Scandinavia), 14:00-16:00 i Ofelia
• 23/11 World Trade Center, Frukostmöte 08:00-10:00 i Trade Wind

 

Program:
Resultatet från en ny opinionsundersökning om kosttillskott presenteras
• Litar konsumenterna på kosttillskott?
• Litar man på branschen, tidningarna och myndigheterna?
Novus har på uppdrag av Svensk Egenvård genomfört en undersökning med totalt 1046 genomförda intervjuer. En del av resultaten kommer offentliggöras. Andra saker är för branschens interna bruk.

Nytt om botanicals
Kommissionen har gett i uppdrag att en studie gällande hälsopåståenden för botanicals ska göras men vad innebär detta egentligen? Här ges en uppdatering om vad som händer i Europa rörande just botanicals, en ungefärlig tidsplan och de nuvarande föreslagna alternativen för hur botanicals ska regleras diskuteras.

Hur höga nivåer av vitaminer och mineraler är tillåtet i kosttillskott i Sverige?
Det finns inga lagstadgade maxgränser för vitaminer och mineraler i kosttillskott på EU-nivå eller i Sverige. Trots det har branschen drabbats av flera saluförbud med hänvisning till EFSA:s UL-värden. Nu under hösten har flera avgöranden från domstol kommit som upphäver saluförbuden. Vad säger de domar som avgjorts hittills? Vad händer nu? Hur agerar Livsmedelsverket?

Din mötesanmälan och meddelande om till vilket av mötena du kommer skickas till ann@svenskegenvard.se eller ring 08-545 411 60.

Fler artiklar

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har nu publicerat sitt säkerhetsutlåtande om cannabidiol (CBD) som novel food. EU kommissionen har tidigare beslutat att CBD kan vara ett nytt livsmedel (novel food). Livsmedel som inte har ätits i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997 kallas för nya livsmedel. Sedan det beslutades att CBD […]

fiskolja från växter kan bli verklighet Fiskodlingsindustrin…Nu pågår en tävling mellan olika forskargrupper för att få fram fiskolja utan att använda fisk……. Källa: Sveriges Radio Source: From Notified

Den 16 maj håller vi vårseminarium i samband med att årsmöte äger rum. Flera spännande talare kommer och medverkar i seminarieprogrammet som går av stapeln på Kapitel 8 på Klarabergsviadukten 90 i centrala Stockholm. Efter årsstämma som inleder dagen kl. 10:00 intas gemensam lunch och därefter följer ett inspirerande seminarieprogram. Vi avslutar dagen kl. 17:00. […]