Svensk Egenvård håller regionmöten på tre platser i november.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvård håller regionmöten på tre platser i november.

 

• 7/11 Lilla Bommen i Göteborg , Lunchmöte 12:00-14:00 i Tosca
• 16/11 Malmömässan (Natural Product Scandinavia), 14:00-16:00 i Ofelia
• 23/11 World Trade Center, Frukostmöte 08:00-10:00 i Trade Wind

 

Program:
Resultatet från en ny opinionsundersökning om kosttillskott presenteras
• Litar konsumenterna på kosttillskott?
• Litar man på branschen, tidningarna och myndigheterna?
Novus har på uppdrag av Svensk Egenvård genomfört en undersökning med totalt 1046 genomförda intervjuer. En del av resultaten kommer offentliggöras. Andra saker är för branschens interna bruk.

Nytt om botanicals
Kommissionen har gett i uppdrag att en studie gällande hälsopåståenden för botanicals ska göras men vad innebär detta egentligen? Här ges en uppdatering om vad som händer i Europa rörande just botanicals, en ungefärlig tidsplan och de nuvarande föreslagna alternativen för hur botanicals ska regleras diskuteras.

Hur höga nivåer av vitaminer och mineraler är tillåtet i kosttillskott i Sverige?
Det finns inga lagstadgade maxgränser för vitaminer och mineraler i kosttillskott på EU-nivå eller i Sverige. Trots det har branschen drabbats av flera saluförbud med hänvisning till EFSA:s UL-värden. Nu under hösten har flera avgöranden från domstol kommit som upphäver saluförbuden. Vad säger de domar som avgjorts hittills? Vad händer nu? Hur agerar Livsmedelsverket?

Din mötesanmälan och meddelande om till vilket av mötena du kommer skickas till ann@svenskegenvard.se eller ring 08-545 411 60.

Fler artiklar

Den 23 maj samlades den svenska egenvårdsbranschen på Svensk Egenvårds årsmöte. Mycket inspirerande föreläsningar av professor Robert Brummer, journalisten Inger Palm, IT-entreprenörerna David Aler och Michael Wahlgren samt statsinspektör Frida Kallberg. Dessutom fick Svensk Egenvård en ny styrelse bestående av Peter Hencz (ordförande), Henrik Dahlström, Johan Görgård, Tom Johnsson, Carl Rosang, Katja Svennevig, Ylva Tamner, […]

D-vitaminets dag den 22 september har införts för att upplysa människor om vikten av att upprätthålla bra D-vitaminnivåer året om. Då vitaminet spelar en väsentlig roll för bland annat immunförsvaret, hormonreglering och benhälsan, är det viktigt att alla människor får mer kunskap och intar vitaminet i tillräcklig mängd för att bibehålla god hälsa. Läs artikel […]

Välkommen till vår årliga utbildning om märkning och marknadsföring av egenvårdsprodukter! Kursen vänder sig till både dig som är ny på området samt till dig som vill uppdatera dig om nyheter. Utbildningen kommer att vara uppdelad på två dagar där första tillfället är en återkommande introduktion till regelverket. Andra tillfället är en fördjupning med aktuellt […]