Remissvar på Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Remissvar på Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV)

Svensk Egenvård har skickat följande yttrande angående remissen ”Förslag till avgifter för läkemedelsleverantörers tillgång till Leverantörernas information i VARA (LiiV) till Socialdepartementet.

 
Läs Svensk Egenvårds remissvar
Läs remissen

Fler artiklar

Regeringen har idag beslutat höja läkemedelsavgifterna genom en förordningsändring. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beslutar-om-justerade-avgifter-pa-lakemedelsomradet/ Beslutet innebär en genomsnittlig höjning av ansökningsavgifterna på 32 %. För gruppen traditionella växtbaserade läkemedel (TVBL), naturläkemedel (NLM) och vissa utvärtes läkemedel (VUM) är dock höjningen hela 150 %. Att chockhöja denna avgift för en mindre grupp leder inte till någon större intäktsökning för myndigheten […]

Hösten är här och med den kommer flera intressanta webinar och utbildningar att fylla kalendern. Ladda ner höstens hela program här och läs mer under Kalendarium.

Svensk Egenvård kan i samarbete med Euromonitor nu presentera försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden 2020 och en prognos för 2021. Pandemin har gjort att konsumtionsmönster och försäljningsmönster har förändrats. Det har gjort att sammanställningen tagit längre tid än vanligt. Men det är spännande siffror som framkommer; • Kosttillskott och vitaminer växte ovanligt starkt under 2020 […]