Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvårds styrelse 2018-2019

Svensk Egenvård höll årsstämma den 19 april i Stockholm. Följande personer valdes att ingå i styrelsen:

Ordförande:
Peter Åsberg, Midsona                                   (omval)

Styrelseledamöter:
Zara Wahlberg, HSNG                                     (omval)
Eleonor Dahllöw, Carls-Bergh Pharma    (omval)
Henrik Dahlström, BioGaia                           (omval)
Fredrika Gullfot, Simris Alg                           (omval)
Ylva Tamner, New Nordic                               (omval)
Peter Hencz, Holistic                                        (nyval)
Atle Strande, NutraQ                                        (nyval)

Fler artiklar

Nu är det dags att anmäla till vårens grundutbildning i HACCP! Kursen äger rum den 24 april i Stockholm. Utbildningen vänder sig både till dig som är importör eller tillverkare. Lagstiftning, livsmedelsfaror och HACCP-principerna är en del av innehållet som tas upp i kursen. Läs mer

...

Den 17 oktober äger utbildningen Fördjupad HACCP rum i Stockholm. Kursen är anpassad till kosttillskottsbranschen. Under en heldag med teori och praktiska uppgifter får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i HACCP-metodiken. Läs om kursinnehållet här  

...

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har nu publicerat sitt säkerhetsutlåtande om cannabidiol (CBD) som novel food. EU kommissionen har tidigare beslutat att CBD kan vara ett nytt livsmedel (novel food). Livsmedel som inte har ätits i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997 kallas för nya livsmedel. Sedan det beslutades...