Svensk Egenvårds yttrande avseende – Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Facebook
Twitter
LinkedIn

Svensk Egenvårds yttrande avseende – Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013

Svensk Egenvård håller med om Livsmedelsverkets tolkning att laktasenzym som säljs i avdelade doser bör regleras som kosttillskott. Läs remissvaret här

Fler artiklar

Peter Hencz har valts till ny styrelseordförande branschorganisationen Svensk Egenvård. Peter är VD på Holistic Sweden och tidigare ledamot i styrelsen.   Peter Hencz är född och uppvuxen i Njurunda, strax söder om Sundsvall. Försäljning och företagsledning har till stor del präglat hans yrkesverksamma karriär, både i Sverige och internationellt. Hälsa och personlighetsutveckling är några […]

Svensk Egenvårds yttrande avseende Statskontorets rapport – Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9). Läs remissvar

Certified for self-care, CFSC, som är den enda unikt anpassade certifieringen för kosttillskottsbranschen uppmärksammas i en artikel i tidningen Kurera. Certifierade företag granskas årligen av det oberoende revisionsbolaget Lloyd’s register LRQA och ansöker sedan var tredje år om förnyelse av certifikatet. Rebecca Hedström, produktansvarig på Great Earth säger till Kurera att ” en av de […]