Regulatorisk vägledning

Hos Svensk Egenvård finns regulatoriska experter inom nutrition och farmaci. Vi kan lagstiftningen, regeltillämpningen och vet även vad som kommer att ske de kommande åren.

Svensk Egenvård har en pågående dialog med Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och kommunernas livsmedelskontroll. Vi verkar inom EU genom vår europeiska samarbetsorganisation.

Vår regulatoriska vägledning sträcker sig från vad som förväntas ske inom den Europeiska Unionen på fem års sikt till hur man ska kommunicera med den lokala livsmedelsinspektören.

Svensk Egenvård gör de nationella branschriktlinjerna, vi står bakom branschens certifiering, utför märkningsbedömningar av förpackningslayout och vägleder i marknadsföringen.

Medlemmar uppdateras via telefonrådgivning, nyhetsbrev och seminarium. Svensk Egenvård gör även en Regulatorisk Rapport varje kvartal med relevanta nationella och internationella regulatoriska nyheter.

Här finns branschrekommendation om hur mängden omega-3 fettsyror, EPA och DHA ska anges på förpackningen av kosttillskott.
Till branschrekommendation

Branschriktlinjer

Svensk Egenvård har tagit fram nationella branschriktlinjer tillsammans med branschen med syfte att säkerställa att produkter som saluförs är så säkra som möjligt för konsumenten....

Branschriktlinjer

Certifiering

Certified for self-care är en unikt anpassad certifiering för producenter och leverantörer av kosttillskott, sportnutrition och viktminskning. Det är en tidsbegränsad certifiering som omfattar årlig uppföljning....

Certifiering

Märkning

Märkning är en viktig del av redligheten kring ett livsmedel. Med redlighet menas att varan motsvarar det som anges i märkningen både när det gäller innehåll och eventuella påståenden...

Märkning

Marknadsföring

Svensk Egenvårds medlemsföretag följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter. Medlemsföretagen följer också Svensk Egenvårds branschriktlinjer....

Marknadsföring