Publikationer

Publikationer

Svensk Egenvård tar fram branschens riktlinjer i samarbete med de svenska myndigheterna. Dessutom tas handböcker fram för att kunna marknadsföra egenvårdsprodukter och använda sig av hälsopåståenden.

Du kan ladda ned branschriktlinjerna genom att klicka på knapparna
En del av publikationerna går att beställa i tryckt format.

Branschriktlinjer

Livsmedelslagstiftningen beskriver ofta en målsättning utan att exakt ange hur saker och ting ska göras. Det ger utrymme för flexibilitet, men det blir samtidigt svårare för livsmedelsföretagen att veta vilket som är det bästa sättet att uppnå lagstiftningens krav. De nationella branschriktlinjerna är branschens egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Företagarna måste följa bestämmelserna i lagar, förordningar och föreskrifter men nationella branschriktlinjer är frivilliga att följa. ”Säkra kosttillskott till konsument” och ”Säkra sport- och viktminskningsprodukter till konsument” syftar till att tolka lagstiftningen och ger vägledning i hur företagen ska uppnå gällande lagkrav.

Branschriktlinjerna kan laddas ned från Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webbplatser.

Nedladdningar för "Nationella branschriktlinjer"

Marknadsföring av egenvårdsprodukter

2019 års upplaga är slutsåld! 

Nu ska 2019-års version av handboken Att marknadsföra egenvårdsprodukter uppdateras. Information om när den nya handboken är färdig kommer att läggas här.

Att marknadsföra egenvårdsprodukter är en handbok för dig som ska kommunicera egenvård på den svenska marknaden. Handboken ger tips och råd, samt en översikt av de lagar och regler en marknadsförare måste känna till och ta hänsyn till i reklam- och PR-kampanjer.

Marknadsföringslagstiftningen för livsmedel, dit dessa egenvårdsprodukter räknas, kan upplevas komplicerad och därför bli ett hinder för kreativiteten. Vår förhoppning är att guiden ger läsaren känslan av att mycket ändå är möjligt trots regeldjungeln.

Handboken är framtagen av Svensk Egenvård i samarbete med experter på marknadsrätt samt kommunikation av läkemedel och livsmedel.

Försäljningsstatistik

Svensk Egenvårds försäljningsstatistik över den svenska egenvårdsmarknaden tas fram i samarbete med Euromonitor International och är den enda tillgängliga statistik som omfattar samtliga försäljningsställen.

Svensk Egenvård och Euromonitor International presenterar årligen försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden. Statistiken omfattar all försäljning av kosttillskott, vitaminer, viktminskningsprodukter, växtbaserade läkemedel och sportnutrition på̊ den svenska marknaden under 2022. Försäljningen omfattar samtliga försäljningskanaler såsom apotek, dagligvaruhandel, hälsofackhandel, träningsanläggningar, postorder och Internetförsäljning.

Ladda ner försäljningsstatistik för föregående år: