Facebook
Twitter
LinkedIn

Felaktig pipett orsak till indragning av produkt innehållande vitamin D

Franska läkemedelsverket, ANSM, drar in produkten Uvesterol D som innehåller vitamin D och rekommenderas till barn under fem år. Orsaken till indragningen är ett misstänkt samband mellan sättet produkten administreras på och ett spädbarns död i december. Myndigheten beskriver indragningen som en försiktighetsåtgärd och hälsominister Marisol Touraine påpekar i ett pressmeddelande att det inte är D-vitamin generellt som misstänks ligga bakom faran utan sättet som den specifika produkten administreras på. Franska myndigheter uppmanade 2006 tillverkaren att vidta åtgärder för att minska risker hos produkten efter att ha fått in biverkningsrapporter rörande produkten. Tillverkaren ändrade då utformningen av pipetten som används för att administrera produkten.

Läs pressmeddelandet

Läs artikel 

Läs nyheten på BBC News

Fler artiklar

Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde ikraft den 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen (PUL). Förordningen kompletteras dessutom med en nationellt beslutad dataskyddslag. GDPR innebär tydligare rättigheter för den som är registrerad och tydligare ansvar för den som registrerar personuppgifter. Som personuppgift räknas inte bara namn och adress utan även annat som kan leda till...

I september antogs Biocodex och Better You som nya medlemmar i Svensk Egenvård. Företaget Biocodex i Sverige importerar, marknadsför och säljer egenvårdsprodukter främst inom området probiotika. Företaget Better You utvecklar och säljer bland annat kosttillskott. Läs mer om medlemmar här

...

Svensk Egenvårds VD skriver på SVT Opinion idag. Det vore bättre om vi minskar det skadliga intaget av fett och socker istället för att bekämpa de viktiga vitaminerna och mineralerna. Läs debattartikeln här

...