Facebook
Twitter
LinkedIn

Märkningsbedömning får beröm

Svensk Egenvård erbjuder tjänsten märkningsbedömning för alla leverantörer av egenvårdsprodukter. Märkningsbedömningen som utförs av Svensk Egenvård är en så kallad ”second opinion” av den produktmärkning som företaget gjort. I tjänsten får företaget feedback på när det exempelvis saknas information, när det behövs läggas till information eller när informationen har vinklats fel och kan komma att bedömas som vilseledande. Efter avslutad bedömning erhålls ett skriftligt utlåtande, en Märkningsbedömning, som kan användas bland annat i kontakt med återförsäljare. Svensk Egenvård har vid flertalet tillfällen fått positiv återkoppling från återförsäljare gällande vår märkningsbedömningstjänst.

Läs mer om vår märkningsbedömning

Fler artiklar

Den 29 september hålls utbildningen Internrevision & leverantörsbedömning. Utbildningen vänder sig till personer med ansvar för kvalitets- och livsmedelssäkerhets samt revisioner på marknadsbolag och producerande företag. Deltagarna ska efter genomgången utbildning känna till kraven i lagstiftningen och branschriktlinjen som rör revision. Vidare ska deltagarna kunna de olika stegen i revisionsprocessen enligt Vägledningen för...

Den 23 april kl. 10:00 – 11:30 hålls ett webinar om hållbarhet. Alla medlemmar är välkomna att delta på webinariet. Läs mer

...

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett webinar om magnesium den 2 mars kl. 10:00 – 11:30. Professor Jürgen Vormann är utbildad nutritionist, professor i biokemi samt direktör på Institutet för nutrition och prevention i München. Han har forskat på magnesium i över 40 år och är en världsledande expert inom området. Jürgen har...