Facebook
Twitter
LinkedIn

Ny forskningsrapport visar att tillskott av omega-3 kan minska Sveriges vårdkostnader för hjärt-kärlsjukdom med 1,3 miljarder!

Det är uppenbart att här finns en stor potential att minska antalet fall av hjärt-kärlsjukdom. I ett första steg borde kostråden förtydligas och betydelsen av Omega 3 lyftas fram, säger Svensk Egenvårds VD Mats Nilsson.

Vuxna i åldern över 55 år anses löpa hög risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. 24 % i åldersgruppen inom EU (20,6 % i Sverige) riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom som kräver vård under de kommande fem åren. Det oberoende undersökningsföretaget Frost & Sullivan har på uppdrag av Food Supplements Europe undersökt vad EU skulle kunna spara i vårdkostnader för hjärt-kärlsjukdom ifall alla vuxna över 55 år åt ett kosttillskott med totalt 1000 mg/dag av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA.

Frost & Sullivan analyserade resultat från 18 randomiserade kontrollerade studier som undersökte sambandet mellan användning av omega-3 fettsyrorna EPA och DHA och fall av hjärt-kärlsjukdom. Enligt resultaten kan antalet fall av hjärt-kärlsjukdom som kräver vård minskas med 4,9 %.

I Sverige uppgår vårdkostnaderna för hjärt-kärlsjukdom enligt studien till 2,9 miljarder till Euro per år. Denna beräkning överensstämmer med den rapport som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) tog fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden 2010. De uppskattade de samhälls-ekonomiska kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom i Sverige till 61,5 miljarder SEK varav 25,1 miljarder SEK var kostnader för sjukvården.

Omega-3 fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra) har många välkända hälsoeffekter. Den Europeiska Livsmedelsmyndigheten EFSA har flera godkända hälsopåståenden:

 • EPA & DHA bidrar till hjärtats normala funktion
 • DHA & EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet
 • EPA & DHA bidrar till att bibehålla normalt blodtryck
 • DHA bidrar till normal hjärnfunktion
 • DHA bidrar till normal synförmåga
 • Moderns intag av DHA)bidrar till att ögonen utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas
 • Moderns intag av DHA bidrar till att hjärnan utvecklas normalt hos foster och spädbarn som ammas
 • Intag av DHA bidrar till att synen utvecklas normalt hos spädbarn upp till 12 månaders ålder

De långa omega-3 fettsyrorna EPA & DHA finns i:

 • fet fisk som lax, sill, makrill
 • vissa alger
 • kosttillskott i form av fiskoljor
 • kosttillskott i form av algoljor

Den medellånga fettsyran alfalinolensyra kan i viss utsträckning omvandlas till EPA & DHA i kroppen. Alfalinolensyra finns i:

 • rapsolja
 • valnötter

Hela rapporten finns att läsa här:

Kontakt:
Mats Nilsson
08-545 411  64
mats@svenskegenvard.se

Fler artiklar

En randomiserad kontrollerad studie från universitet vid Reading i Storbritannien visar att vassleprotein kan ha positiva effekter för hjärthälsan. Effekten tros bero på den hämmande effekten som vassleprotein har på enzymet Angiotensin-Converting Enzyme (ACE), ett enzym som idag bland annat används som måltavla för vissa blodtryckssänkande mediciner. Studien gjordes på 42 deltagare som...

Snart är det höstdagjämning den 23 september och just den dagen är D-vitaminets dag. Trots vår varma sköna sommar så är det nu åter dags att tänka på att fylla på kroppens lager med D-vitamin. Under sommarmånaderna har vi kunnat få i oss tillräckligt med D-vitamin från solljuset men under vinterhalvåret räcker inte...

Se kalendarium för vårens alla möten, webinar och utbildningar här. Under våren kommer kalendariet att uppdateras med fler datum för webinar och möten. 2 februari – Styrelsemöte 31 januari – Möte med Sportgruppen 7 februari – Möte med Egenvårdsgruppen 16 mars – Möte med Läkemedelsverket 23 mars – Utbildning; Märkning och marknadsföring av...