Oseriös kampanj av Sveriges Grisföretagare

Facebook
Twitter
LinkedIn

Oseriös kampanj av Sveriges Grisföretagare

Sveriges Grisföretagare har varit i blåsväder för oseriös reklam tidigare. Nu lanserar de en ny kampanj på samma oseriösa sätt. I en nu pågående kampanj ”återlanseras köttbullen som kosttillskott”. Kampanjen bygger på otillåtna näringspåståenden samt en mängd tveksamma påståenden.

I en artikel som publicerats på Kött & Charks hemsida menar man att vi har väldigt låg kunskap om kosttillskott och att intag av dessa skulle kunna leda till konsekvenser på längre sikt. Sanningen är den att samtliga vitaminer och mineraler som får tillsättas i kosttillskott är reglerat enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG om kosttillskott. Endast vitaminer och mineralämnen som förtecknas i bilaga I, i de former som de anges i bilaga II, får användas vid tillverkningen av kosttillskott och samtliga har utvärderats av Vetenskapliga livsmedelskommittén. Det är säkerställt att dessa näringsämnen både är säkra för konsumenterna och att våra kroppar kan tillgodogöra sig dem. Alla godkända påståenden om dessa näringsämnen och deras hälsoeffekter grundas på allmänt vedertagna vetenskapliga fakta, är undersökta av den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och godkända av EU-kommissionen.

På swedishpork.se kan man läsa texten ”Det svenska grisköttet är ett av de mest näringstäta livsmedel som finns. Det är naturligt rent och innehåller en unik sammansättning av näring, bland annat vitaminerna A, B, C, D och E, samt järn, B12, zink, selen, jod, magnesium, kalcium och protein”. Detta är näringspåståenden. För att få göra näringspåståenden måste livsmedlet innehålla minst 15% av dagligt rekommenderat intag (DRI) per 100 gram enligt förordning 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden. Enligt informationen i Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas är majoriteten av de påståenden som görs otillåtna då de inte alls uppfyller kraven i förordningen. Exempelvis innehåller griskött 0% av DRI för vitamin C, 1,3% för vitamin A, 1,1% för kalcium etc. Kampanjen bygger alltså på otillåtna näringspåståenden. Det är smått absurt att kritisera andra branscher när man är så slarvig själv.

Att ha en annons med ljusrosa färg under oktober (bröstcancermånaden) där man gör reklam för griskött är vilseledande. International Agency for Research on Cancer (IARC) som är den specialiserade cancerbyrån inom Världshälsoorganisationen, WHO, delar in ämnen i fyra kategorier baserat på vetenskaplig evidens om deras cancerframkallande förmåga. Processat kött (exempelvis bacon, skinka och kassler) tillhör kategori 1 som innefattar ämnen som är cancerframkallande för människor. Rött kött (gris, nöt, lamm, ren och vilt) tillhör kategori 2A som är ämnen som sannolikt är cancerframkallande för människor.

Who: https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/11/Monographs-QA_Vol114.pdf
Här kan man söka på ”meat” för att se klassificeringen: https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications/

Även Cancerfonden varnar om rött kött: https://www.cancerfonden.se/nyhet/tydlig-koppling-mellan-rott-kott-och-cancer

Livsmedelsverket rekommenderar att man begränsar sitt intag av rött kött till 500 gram i veckan, men gärna mindre, för att minska risken för tjock- och ändtarmscancer. Detta gäller framför allt om man drar ner på charkprodukterna. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark

Kampanjen uttrycker oro över att kosttillskotten inte är tillräckligt kontrollerade i Sverige. Detta är ett märkligt påstående då såväl kosttillskott som griskött hamnar under livsmedelslagstiftningen. Det är med andra ord samma lagstiftning och samma kontrollmyndigheter som granskar våra respektive branscher. Slutsatsen av detta torde då vara att grisföretagarna anser sig vara för dåligt kontrollerade.

Sveriges Grisföretagare säger sig vilja diskutera farorna med vissa livsmedel. Vi är redo för den diskussionen. Vi kan tillhandahålla kunskap om forskning, vetenskap och nutrition. Något branschorganisationen Sveriges Grisföretagare verkar vara i skriande behov av.

Fler artiklar

Den 12 maj äger utbildning i Grundläggande märkning rum online. Utbildningen äger rum via Microsoft Teams klockan 10:00 – 12:00. Alla medlemmar hälsas välkomna att delta på utbildningen som är kostnadsfri. Webinariet passar främst den som är ny på området märkning av livsmedel och kosttillskott men kan också vara relevant för den som vill uppdatera […]

Egenvårdsgruppens medlemmar arbetar aktivt med aktuella frågeställningar som rör branschen. Personer inom alla områden, exempelvis marknadsföring, regulatoriskt, produktutveckling m.m behövs och är välkomna att delta i gruppen. Genom att egenvårdsgruppen diskuterar olika framtida scenarier och ibland bildar mindre arbetsgrupper är vår möjlighet att påverka myndigheter och sammanslutningar stor samtidigt som Svensk Egenvårds varumärke stärks. Gruppen […]

Svensk Egenvård kan i samarbete med Euromonitor nu presentera försäljningsstatistik för den svenska egenvårdsmarknaden 2022. I rapporten framgår att:E-handeln har ökat från 15,6% 2015 till att nu vara den klart största försäljningskanalen med 34%.Egenvårdsmarknaden växte totalt med 300 miljoner kronor 2022 till 6,3 miljarder. Läs rapporten här.