2 september 2022 Forskningswebinar RISE

Facebook
Twitter
LinkedIn

2 september 2022 Forskningswebinar RISE

Den 2 september 2022 äger ett intressant forskningswebinar rum för medlemmar i Svensk Egenvård. På webinariet medverkar tre forskare från forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden; Anna Furuby, Annika Krona och Johan Lindberg. Webinariet äger rum online via Microsoft Teams den 2 september kl. 10:00 – 12:00 och alla medlemmar hälsas varmt välkomna att delta kostnadsfritt.

 
• Anna Furuby talar inledningsvis om kontrollerad frisättning, formulering och analys. En formulering har flera funktioner och ska både skydda den aktiva substansen och frigöra den på ett kontrollerat sätt på rätt ställe i kroppen. Om formulering och tekniker för kontrollerad frisättning och hur dessa analyseras kommer Anna bland annat att berätta om.

 

• Annika Krona medverkar med en presentation om in vitro digestion – matspjälkning i labbet. Annika kommer bland annat att tala om särskilda metoder som har tagits fram för att studera hur maten spjälkas i magtarmkanalen hos en levande varelse.

 
• Johan Lindberg kommer att tala om exponeringsmätningar. Genom kemisk analys av blod & urin kan upptag, transformation (metabolism) och utsöndring av en produkts ingredienser för en individ bestämmas. Vid analyser av avloppsvatten från en begränsad region eller verksamhet kan motsvarande mätningar göras för en population.

 

Johan Lindberg medverkar också med en föreläsning om analys av dopingpreparat. Baserat på de vanligaste förekommande dopingpreparaten, data från missbrukslaboratorier och beslagsstatistik har en panel av markörer lämpliga att mäta i avloppsvatten tagits fram för att kunna följa bruket av dopingpreparat.

 

 

Välkommen med din anmälan till ann@svenskegenvard.se senast den 30 augusti.


[event_fact][/event_fact]

Event info:

Datum: 2 september, 2022

Tid:Kl. 10:00 - 12:00

Plats:Online på Microsoft Teams

Kostnad:Kostnadsfritt för medlemmar

Föreläsare