Facebook
Twitter
LinkedIn

Livsmedelsverket konstaterar att saluförbuden saknar rättslig grund

Livsmedelsverket kommenterar nu domen om maxhalter för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Livsmedelsverket konstaterar, precis som branschen, att kosttillskott inte längre kan beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. De menar vidare att den aktuella domen leder till att Livsmedelsverket ser behov av att prioritera arbetet med att ta fram nationella maximivärden.

Läs på Livsmedelsverkets hemsida.

Fler artiklar

Svensk studie om D-vitaminets skyddande effekt. Läs artikel: https://www.folkbladet.nu/…/d-vitamin-skyddar-mot… Se inslag i TV4: https://www.tv4.se/klipp/va/13331178/d-vitamin-har-skyddande-effekt-mot-corona-visar-ny-svensk-studie

...

Den 12 februari håller Svensk Egenvård ett webinar om märkning av livsmedel där fokus kommer att ligga på de obligatoriska märkningsuppgifter som behöver finnas med på ett livsmedel enligt förordningen (EU) 1169/2011, till exempel hur ingredientslistan ska se ut och när ursprung behöver anges för ingredienser. Vi kommer också att gå igenom vilka...

Svensk Egenvård har idag besvarat remissen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott, Dnr 2018/02027. I remissen föreslår Livsmedelsverket införandet av maxgränser på vitaminer och mineraler i Sverige. Två saker kommer oundvikligen att ske om maxgränser införs i Sverige: Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska...