Livsmedelsverket konstaterar att saluförbuden saknar rättslig grund

Facebook
Twitter
LinkedIn

Livsmedelsverket konstaterar att saluförbuden saknar rättslig grund

Livsmedelsverket kommenterar nu domen om maxhalter för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Livsmedelsverket konstaterar, precis som branschen, att kosttillskott inte längre kan beläggas med saluförbud med hänvisning till höga halter av vitaminer eller mineraler. De menar vidare att den aktuella domen leder till att Livsmedelsverket ser behov av att prioritera arbetet med att ta fram nationella maximivärden.

Läs på Livsmedelsverkets hemsida.

Fler artiklar

Ny forskning om kosttillskott vid förstadium till Alzheimers sjukdom presenteras…Studien är den första i sitt slag att visa på sambandet mellan en intervention i form av ett kosttillskott med flera… Källa: Neurologi i Sverige Source: From Notified

Kosttillskott av vegetabiliskt ursprung är oftast säkra. Det visade en riskprofil från det finska Livsmedelsverkets enhet för riskbedömning där 30 växtslag som används i kosttillskott av vegetabiliskt ursprung ingick, varav nio växtslag studerades närmare. Läs hela nyheten på Cision News

I senaste numret av Fokus berättade vi att den första on-line undersökningen i studien som kommissionen beställt inom REFIT för hälsopåståenden för botanicals startade den 19 december. I REFIT ingår även frågan om införande av näringsprofiler och undersökningen omfattar även frågor rörande dessa. Undersökningen riktar sig till organisationer som representerar intressenter, t.ex. konsumentrepresentanter, relevanta branschorganisationer […]