Facebook
Twitter
LinkedIn

Utlåtande från EFSA om CBD

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har nu publicerat sitt säkerhetsutlåtande om cannabidiol (CBD) som novel food.

EU kommissionen har tidigare beslutat att CBD kan vara ett nytt livsmedel (novel food). Livsmedel som inte har ätits i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997 kallas för nya livsmedel. Sedan det beslutades att CBD extrakt kan användas i livsmedel skickades det in över 150 ansökningar rörande både syntetisk och naturlig CBD.

19 av dessa ansökningar har utvärderats av en expertpanel, (Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens). Panelen kom fram till att samtliga ansökningarna hade otillräckliga data. EFSA har nu sammanställt en lista med krav på vad ansökningarna måste uppfylla.

Beskedet innebär att det saknas vetenskapligt underlag. Det betyder inte att CBD är farligt. På kort sikt innebär detta att inga ansökningar rörande CBD kommer att godkännas inom EU. Detta kan innebära att livsmedel med CBD som tillåts i vissa EU länder inte längre kommer att tillåtas. På längre sikt kan det innebära att EU inför ett ansökningsförfarande som liknar det som nu genomförs i Storbritannien.

 

Fler artiklar

Livsmedelsverket föreslår idag att Sverige ska införa nationella maxgränser för vitaminer och mineraler. De flesta länder gör precis tvärtom och EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen underkänt liknande lagstiftning i andra länder. Förslaget är på många sätt förvånande och branschen beklagar Livsmedelsverkets ställningstagande. – Förslaget är ett dråpslag emot den svenska branschen. Flera företag...

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett webinar om magnesium den 2 mars kl. 10:00 – 11:30. Professor Jürgen Vormann är utbildad nutritionist, professor i biokemi samt direktör på Institutet för nutrition och prevention i München. Han har forskat på magnesium i över 40 år och är en världsledande expert inom området. Jürgen har...