Facebook
Twitter
LinkedIn

Uttalande angående antioxidanters påverkan på cancerceller av Martin Bergö

Det forskas mycket kring näringsämnen. Varje år publiceras tusentals studier av varierande kvalitet och med varierande resultat. Detta är i grunden positivt och alla forskningsstudier som syftar till att stärka människors hälsa är viktiga. Mycket kunskap om kostens betydelse för vårt välmående kommer från forskningen. Läs mer

Fler artiklar

I en studie som nyligen publicerats i The new England Journal of Medicine visade resultaten ingen lägre incidens av cancer eller större kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, stroke eller död från kardiovaskulära orsaker tillsammans) med tillskott av 50 µg vitamin D eller 1 g omega-3 (460 mg eikosapentaensyra (EPA) och 380 mg dokosahexaensyra (DHA)) per...

Livsmedelsverket backar från sitt förslag om att införa maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige.• Det är med stor glädje och lättnad jag tar emot beskedet att förslaget om maxgränser nu dragits tillbaka, säger branschorganisationen Svensk Egenvårds ordförande Peter Hencz i en kommentar till beslutet. Det hade drabbat svenska företag hårt om beslutet...

Den 20 januari kl. 10:00 kommer webinar ”Brexit – och vad händer nu?” att hållas för medlemmar. Läs mer

...